Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Sådan lyder et af resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 111 læger ansat i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Undersøgelsen blev iværksat af hospitalets ledelse, efter at frustrationer blandt personalet, pga. overbelægning, ventelister, lægemangel og et stigende antal patienter, igennem de senere måneder har lydt stadig højere. De mest kontante protester er kommet fra syv overlæger, som inden for et halvt år har sagt op, fordi de ikke kan stå inde for fagligheden. Samlet har personalegrupperne desuden underskrevet et brev til regionens ledelse om det, de karakteriserer som skandaløse forhold for både patienter og personale.

Siden har både regionsråd og hospitalsledelse sat fokus på at få afhjulpet situationen. I dette forår har der været afholdt en lang række dialogmøder mellem regionens Psykiatri- og socialudvalg, hospitalsledelsen og de 140 speciallæger og læger på Risskov. Og Regionsrådet har bevilget penge til syv ekstra sengepladser på hospitalet og til lidt mere personale. Det skal bl.a. afhjælpe situationen med en belægningsprocent på 99, som lægerne på vagt peger på sætter dem i ubehagelige situationer, fordi de er nødt til at prioritere mellem patienterne.

Viser hvor behov for indsats er størst

Den aktuelle spørgeskemaundersøgelse er et forsøg fra hospitalsledelsen på at få klarhed over, hvilke udfordringer lægerne har i hverdagen, og dermed hvad der kan gøre den bedre. I den positive ende viser undersøgelsen, at 78 procent af lægerne er tilfredse med muligheden for at tilrettelægge eget arbejde, og at hele 84 procent er tilfredse med deres nuværende arbejdsopgaver. 87 procent ønsker at engagere sig i minimum ét af de fem satsningsområder, der er beskrevet i den faglige udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien.

Psykiatrien i Aarhus skal efter planen flytte adresse til Skejby til årsskiftet, når det nye, store psykiatrihospital står klar til at afløse det over 150 år gamle psykiatriske hospital i Risskov. Og på spørgsmålet om lægerne har et rimeligt indtryk af deres arbejdsopgaver efter udflytningen til Skejby, har 38 procent af dem svaret meget enig eller enig, 31 procent har svaret uenig eller meget uenig. Resten har svaret ved ikke eller hverken enig eller uenig.

”Undersøgelsen viser tydeligt, hvor der er behov for en indsats. Sammen med de ledende overlæger på de fire afdelinger i Risskov, tillidsrepræsentanter og fællestillidsmænd for Overlægerne og Yngre læger samt specialerådsformændene for voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien, har vi lavet en køreplan for, hvad der skal ske nu,” siger lægefaglig direktør i Region Midtjylland, Per Jørgensen.

Han fortæller, at han sammen med de ledende overlæger deltager på et møde i Overlægeforsamlingen og Yngre Læger, hvor man vil drøfte lægernes oplevelse af at føle sig etisk udfordret, og hvad man kan finde af løsninger på dilemmaet.

Desuden skal en fælles arbejdsgruppe på tværs af voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien arbejde med løsninger i forhold til håndteringen af belastningen i vagtarbejdet efter udflytningen til Skejby.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift