Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

Patientsikkerhed handler eksempelvis om at nedbringe tvang, undgå bivirkninger ved den medicinske behandling, nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg og sikre, at samtidige somatiske sygdomme bliver opsporet og behandlet.

Med projekt Sikker Psykiatri har man arbejdet med metoder til at øge patientsikkerheden på otte forskellige psykiatriske afdelinger. Hensigten er, at det skal udrulles på nationalt plan. Og for at dét kan lykkes, skal arbejdet med at øge patientsikkerheden drives af medarbejderne, viser erfaringerne fra projektet.

"Det er jo medarbejderne, der er tæt på patienterne, og som derfor har bedre muligheder for at se patienternes behov og potentialet for forbedringer i sikkerheden. Derfor er en erfaring fra projektet, at det er vigtigt at skabe både en struktur og en kultur, der motiverer og engagerer medarbejderne, og som giver dem mulighed for selv at tage nogle initiativer. Vi kan se i vores evaluering, at den vigtigste motiverende faktor for medarbejderne er konkrete forbedringer af patientsikkerheden," siger videnskabelig assistent Mette Marie Kristensen, Statens Institut for Folkesundhed, der har været med til at lave rapporten.

En række nye anbefalinger

Formålet med evalueringen har været at samle op på projektets erfaringer med, hvordan personalet i psykiatrien bedst muligt arbejder med patientsikkerhed, og hvordan et så omfattende projekt som Sikker Psykiatri kan implementeres på de psykiatriske afdelinger, så både ledelse og medarbejdere tager det til sig og tænker patientsikkerheden ind i hverdagen. 

Rapporten er udarbejdet for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og styregruppen bag projektet. Den peger på en lang række anbefalinger til medarbejdere og ledelse, der fremadrettet skal arbejde med at forbedre patientsikkerheden i psykiatrien. 

Anbefalingerne er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringer fra projektet og går blandt andet på, at det er vigtigt at inddrage patienterne og de pårørende i overvejelser og beslutninger om patientsikkerhed, at ledelsen skal have de rette redskaber til at styre og sætte rammerne for patientsikkerheden, og at arbejdet med patientsikkerhed harmoniseres med andre sideløbende tiltag i psykiatrien. 

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift