Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Genetikken ved depression peger næsten udelukkende på biologiske processer i hjernens nerveceller og peger dermed i retning af, at depression er en hjernelidelse,” siger medforfatter til studiet professor Thomas Werge.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

I et nyt studie bygget på en genetisk analyse af flere end 135.000 mennesker med depression og 344.000 raske kontrolpersoner er bl.a. danske forskere for første gang lykkedes med at kortlægge et betydeligt antal risikogener for depression. Undersøgelsen er den hidtil største af sin art og involverer over 200 forskere, som er gået sammen i det internationale samarbejde, Psychiatric Genomics Consortium. Fra Danmark deltager forskere fra iPSYCH-projektet, der er støttet af Lundbeckfonden.

Opdagelse af gener giver god mening

I studiet identificerer forskerne 44 områder i menneskets arvemasse, der påvirker risikoen for at udvikle depression. Hidtil har 30 af generne været helt ukendte for depressionsforskningen. Derudover har otte af områderne tidligere været påvist som risikogener for skizofreni, hvilket kan forklare, at personer, der lider af skizofreni, hyppigere end andre udvikler depression.

Andre områder i arvemassen, som det nye studie har identificeret, er tidligere kendt fra fedme og søvnforstyrrelser, hvilket passer med at disse komplikationer ofte også rammer personer med depression.

”Først og fremmest er studiet en meget konkret bekræftelse af, at depression, i lighed med andre folkesygdomme, er genetisk betinget. Dernæst peger genetikken ved depression næsten udelukkende på biologiske processer i hjernens nerveceller og peger dermed i retning af, at depression er en hjernelidelse,” siger medforfatter til studiet professor Thomas Werge fra Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri.

Åbner nye veje til nye lægemidler

De nye resultater kan hjælpe med at forklare, hvorfor det ikke er alle, der behandles med antidepressiv medicin, som får det bedre. Desuden åbner kortlægningen af generne nye veje til udvikling af lægemidler, der er bedre til behandling af depression end de nuværende midler.

Forskerne understreger, at der er brug for yderligere forskning for at afdække hele det genetiske grundlag for depression, og for at forstå, hvordan arv og miljø sammen øger risikoen for depression.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift