Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nordjyder bedst til depressionsbehandling

Psykiatrien i Region Nordjylland ligger i top, når det gælder kvaliteten i behandlingen af patienter med depression. Det skyldes blandt andet involvering af pårørende, fremgår det af en årsrapport fra Dansk Depressions Database (DDD).

Der er flere parametre, som Psykiatrien i Region Nordjylland klarer sig godt på, og et af dem er blandt andet Sundhedsstyrelsens krav om inddragelse af pårørende i behandlingen.

”Det er meget positivt, at vi i Psykiatrien i Region Nordjylland har opnået gode resultater i forhold til patienter med depression, blandt andet om inddragelse af pårørende og hurtig vurdering af en speciallæge. Arbejdet med Dansk Depressions Database har uden tvivl påvirket praksis og styrket både faglighed og kvalitet i de afdelinger, der arbejder med patienter med depression,” siger professor, direktør for patientforløb og kvalitet i Psykiatrien i Region Nordjylland Jan Mainz.

De pårørende klædes godt på

Formålet med Dansk Depressions Database er, at der på landsplan tilbydes en systematisk og ensartet udredning og behandling af patienter med depression – og at udredningen og behandlingen er af en høj kvalitet. 

”Vi har stort fokus på at inddrage pårørende til de patienter, der er indlagt hos os. Vi afholder to samtaler med pårørende – en ved indlæggelse sammen med patient, kontaktperson og læge og derudover en alene med pårørende, hvor patienten kun er med i starten af samtalen.

Samtalen kun med de pårørende tager både vare på de pårørende og bidrager til hurtigere udredning, men giver også den pårørende større forståelse og viden om sygdommen og klæder dem på til at tage sig af patienten, når han eller hun udskrives. Samarbejdet med de pårørende skærper dermed både udredningen og behandlingen og bidrager til, at patienten hurtigere kan komme hjem til et velfungerende liv igen,” fortæller afsnitsledende sygeplejerske på S7/S8 Lene Johanne Pedersen fra psykiatrien i Region Nordjylland.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift