Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Politikere vil følge op på lægernes kritik

Anne Ehrenreich

”Vi skal tage kritikken alvorligt, undersøge den og tage en dialog med lægerne om, hvordan vi både kan sikre at vi arbejder med den nye teknologi, men også sikrer at der er nok tid til patienterne.”

Så klart melder Regionrådets Anne Ehrenreich (V) ud, forespurgt om de problemer, som Sundhedsplatformens indførelse har medført i Region Hovedstadens Psykiatri, og som en samlet flok af overlæger her har gjort opmærksom på. Et andet regionsrådsmedlem, Charlotte Fischer (B), er helt enig og tilføjer, at hun vil tage kritikken op både med lægerne og med regionens direktion:

”Lægerne fremhæver, at psykiatri er et samtaletungt speciale, og hvor kontakten til patienterne er specielt vigtig, fordi de er meget sårbare. Derfor er den ændrede arbejdsgang, hvor lægerne skal skrive alting selv, særlig problematisk i psykiatrien. Det afviser direktionen. Men vejen frem må være at stige ned fra en meget firkantet tilgang til tingene og erkende, at der må være forskel på specialerne. Gør man det, kunne det give mening, at psykiatrien var et af de specialer, der stod forrest i køen til særbehandling.”

Ifølge Charlotte Fischer har der tidligere været lagt op til, at man i Regionsrådet diskuterer, om der er grund til på nogle områder at indføre et talegenkendelsesmodul. I så fald forventer hun, at det bliver en del af de kommende budgetforhandlinger.

Under alle omstændigheder mener hun, at spørgsmålet er, hvad der skal gøres her-og-nu, og dernæst hvad der er behov for på længere sigt i forhold til de problemer, som lægerne i psykiatrien rejser.

”Som jeg ser det, er vi nu der, hvor systemet kræver yderligere tilpasninger for at komme til at fungere godt nok,” siger hun.

Må ikke gå ud over patienterne

Begge politikerne understreger, at det aldrig har været meningen, at Sundhedsplatformens indførelse skulle gå ud over patienterne. Anne Ehrenreich siger:

”Lige som vi har sagt på kræftområdet, at vi ikke vil acceptere, at it-systemets indførelse medfører, at vi ikke ser patienterne til tiden, og ikke gør de ting for dem, som vi skal – det samme vil jeg nu sige om psykiatrien. Også her skal det sikres, at der stadig er tid til at behandle patienterne på den måde, vi skal. Derfor er vi nødt til at se på arbejdsgangene her.”

På spørgsmålet om prisen for de løsninger, der skal findes for psykiatrien, siger hun, at der ”allerede før sommerferien var lagt op til, at der skulle bruges flere penge. Så det kan da ikke udelukkes, at det vil koste ekstra. For selvfølgelig skal vi have det her til at fungere”.

Både Anne Ehrenreich og Charlotte Fischer tror stadig på Sundhedsplatformen. Men de erkender, at den har vist sig at være en langt større mundfuld, end de havde troet.

”Dengang systemet skulle vedtages, spurgte vi til implementeringen og fik at vide, at det godt kunne lade sige gøre på den måde, som ledelsen lagde op til og så store steder ad gangen. Men nu sidder vi i dag og tænker at: Nå, det kunne så alligevel ikke lade sig gøre. Og det er jo rigtig ærgerligt,” siger Charlotte Fischer.

På regionsrådsmødet tirsdag i sidste uge spurgte hun til, hvad man gør for at imødekomme de problemer, som lægerne rundt omkring rejser, og fik til svar, at regionen har planlagt møder med lægerne. Resultatet af disse agter hun at følge meget nøje.

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift