Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

De kreative evner hos folk med ADHD kan udnyttes langt bedre

Mentalt syge er ofte meget kreative. Og de mest kreative er dem med ADHD. De har en stærk drivkraft, når de er motiverede for en opgave, og er desuden impulsive, risikovillige og klar til at kaste sig ud i ukendt terræn. Derfor vil det give god mening at integrere dem langt mere på arbejdsmarkedet.

Det mener Simon Kyaga, overlæge i psykiatri og forsker ved Karolinska Instituttet i Stockholm, der sammen med docent Peter Hagström fra Handelshögskolan i Stockholm, som de første i verden, har undersøgt koblingen mellem ADHD, autisme og kreativitet - og fundet en overrepræsentation af psykiske lidelser blandt kreative personer og deres pårørende. De konkluderer, at samfundet – og ikke mindst erhvervslivet – i langt højere grad bør anerkende de specielle evner, som disse mennesker har, og værdsætte, at de kan bidrage positivt til både virksomheder og samfund.

Et særlig markant resultat af deres studie er, at mennesker med ADHD nok er fyldt med gode ideer, men til gengæld har meget svært ved at komme ud over rampen med dem.

”Mennesker med ADHD mangler evnen til at kunne regulere opmærksomhed. Og koblet med deres impulsivitet gør det dem dårlige til at fokusere. Så måden at bruge dem på i erhvervslivet er at teame dem op med mennesker, der er gode til at føre ideer ud i livet,” understreger Simon Kyaga, som præsenterede sit studie på ADHD-foreningens årlige konference i september.

Et stort lederpotentiale

Forskerne mener, at samfundet i dag går glip af et stort potentiale for kreativitet og entreprenørskab, fordi der er en tendens til at sortere de mentalt syge fra tidligt i livet, typisk allerede i skolen eller når de skal ud og søge arbejde. De rammes af fordomme og holdes udenfor.

”Tendensen er, at vi i arbejdsstyrken ser stadig mere homogenitet, og at vi generelt er intolerante i forhold til ud-af-boksen opførsel. Men mennesker med ADHD kan gøre gavn overalt. For der er jo brug for innovative mennesker i alle erhvervsgrene,” påpeger forskeren, der også ser stort lederpotentiale hos mange med ADHD.

Udover store, kendte kunstnere, som gennem tiderne har haft forskellige former for psykiske lidelser, har senest opfinderen Nikola Tesla og Virgin-stifteren Richard Branson fortalt åbent om deres ADHD.

Med deres åbenhed og de nye forskningsresultater håber Simon Kyaga at være med til at slå sprækker i det normales rammer, som han synes, er blevet alt for snævre. Og måske kan det danne et modbillede til målstyring og alle de andre former for systemer, der hæmmer det musiske og det almindeligt menneskelige i vores systematiserede dagligdag, siger han.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift