Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sund seksualitet er vigtig for par med ADHD

ADHD påvirker parforholdet - også under dynerne, hvor voksne med ADHD støder på udfordringer. Og hvad de går ud på, og hvad parret kan gøre ved det, har den amerikanske psykolog, forsker og forfatter, Ari Tuckman, set på.

”Par, hvor enten manden eller kvinden har ADHD, kæmper ofte med dag-til-dag relationen og har ikke behov for også at skulle kæmpe med det seksuelle. Så hvis vi kan hjælpe disse par med at forbedre deres forhold og deres seksualliv, vil det hjælpe dem over nogle af de problemer, som ADHD medfører. De vil blive lykkeligere sammen, generelt komme til at fungere bedre, og dermed også blive bedre til at leve op til de ansvar, de har som par og forældre,” siger Ari Tuckman, der præsenterede sin forskning på ADHD-foreningens årlige konference i september. 

Udredning og behandling er en forudsætning

På den baggrund har han gennemført en survey, som sammen med hans øvrige forskning på området har ført frem til et sæt anbefalinger. Først og fremmest skal par, der mistænker ADHD hos den ene, få stillet eller afkræftet diagnosen og i bekræftende fald sørge for at få behandling.

God behandling involverer i første omgang medicin, men også terapeutisk hjælp – enten til den enkelte, til parret eller hele familien.

”En terapeut kan hjælpe dem med at forstå deres sygdom og finde måder at komme til at fungere bedre sammen, sådan at den forælder, der ikke har ADHD, ikke behøver at tage for meget ansvar på sig, og at den med ADHD ikke føler, at han eller hun gør alt forkert og bliver kritiseret,” siger Tuckman og tilføjer, at det kan få meget negative konsekvenser, hvis par, hvor den ene har ADHD, ikke tager hånd om situationen. Blandt andet vil der opstå mere vrede, mindre effektive måder at håndtere problemer på, mere utroskab og flere skilsmisser, lige som de bliver dårligere forældre.

Værst, når manden har ADHD

ADHD er almindeligt for begge køn. Men i Tuckman’s survey ser det ud til, at hvis det er manden der har ADHD, så er kvinden mere ulykkelig end manden er, hvis det er kvinden, der har ADHD. Kvinden ser ud til i højere grad at føle, at det er hendes opgave at ordne alting og sikre at alle problemer tackles. Det foruretter hende og gør hende stresset, siger forskeren.

Hans forskning viser også, at i par, hvor det er manden, der har ADHD, har det en større negativ effekt på deres sexliv, end hvis det er omvendt.

”Forholdet er ikke godt, hvis det er kvinden, der har ADHD, men det er altså værre, når det er manden. For kvinden er så frustreret og forurettet, at hun ikke er interesseret i at være seksuel med sin partner,” siger han og peger på, at løsningen skal balanceres, fordi et godt sexliv kan føre til et bedre parforhold generelt – og omvendt. På den ene side er der en pligt til at arbejde med den enkeltes ADHD og med at forbedre relationen og andre faktorer, der påvirker sexlivet. På den anden side kan ingen forvente, at alt er perfekt, før sexlivet genoptages.

”Men evnen til at tackle dagens stress, lægge den væk og opprioritere relationen ved blandt andet at prioritere det seksuelle, er vigtigt i bestræbelserne på at give parret energien og de gode følelser for hinanden, så de sammen bliver i stand til at tackle deres hverdag med ADHD,” siger han og understreger, at han med seksuel relation ikke nødvendigvis mener samleje.

”Det kan også handle om andre seksuelt orienterede oplevelser, som for eksempel at se porno sammen. Det vigtige er, at parret nyder hinanden og forstår hinanden,” siger han.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift