Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ambitiøs forskningsstrategi for tvang i Syddanmark

Med målet om at halvere brugen af tvang i 2019 har Region Syddanmark sat gang i en omfattende indsats for at blive klogere på området.

Foruden Ellen Tingleff er flere andre forskere i gang med større studier, så man sammenlagt får både patienternes, de pårørendes og personalets perspektiver på, hvad de mener, man kan gøre for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Alt sammen som led i en ny og ambitiøs forskningsstrategi, der skal lægge kursen for forskningen i perioden 2017-2020. Hovedtanken er at sætte fokus på at øge samarbejdet med internationale forskere og universiteter og i forskningen at fokusere mere på samarbejdet med patienter og pårørende. Målsætningen for den øgede indsats er at halvere brugen af tvang.

Strategien er den tredje fra Region Syd Psykiatri og fortsætter med at øge ambitionsniveauet. De to foregående har indfriet målene, hvilket har resulteret i et styrket forskningsmiljø med en udvidet forskerstab. Under den seneste forskningsstrategi blev der ansat syv professorer på psykiatrisygehuset, mens man nåede 28 ph.d.-studerende i august 2016. Den udvidede forskergruppe har også medvirket til, at antallet af publikationer har været støt stigende de seneste år med en fremgang fra 23 artikler i 2013 til 62 sidste år.

”Det er essentielt for strategien, at vi skal ramme meget bredt med forskningen. Derfor satser vi også på, at vi vil se endnu flere artikler i endnu mere betydningsfulde tidsskrifter i fremtiden,” siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Region Syd har hyret britisk ekspert i tvang

Som led i at forstærke forskningsindsatsen via internationalt samarbejde har Region Syd netop ansat den britiske professor, Joy Ann Duxbury. Hun er tiltrådt i en tre-årig stilling som adjungeret professor hos Psykiatrien i Region Syddanmark, hvor hun bliver tilknyttet Center for Psykiatrisk Sygepleje & Sundhedsforskning, CPS, og dermed også bliver en del af Institut for Regional Sundhedsforskning under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, SDU.

Joy Ann Duxbury har mange års erfaring som forsker inden for mental sundhed, og hun er formand for det europæiske forskningsnetværk vedrørende tvang.

Hun kommer fra en position som professor of Mental Health Nursing, Director of Centre for Mental Health & Wellbeing ved School of Nursing, University of Central Lancashire.

”Hun er allerede tilknyttet forskningsprogrammet ’Reduktion af Tvang’ ved CPS, og jeg er overbevist om, hun vil blive en gevinst grundet sin centrale placering som formand for det europæiske forskningsnetværk vedr. tvang som én af de førende eksperter i verden,” siger Frederik Alkier Gildberg, der er forskningskoordinator hos Psykiatrien i Region Syddanmark.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift