Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Computerbaseret kognitiv træning begrænser demensrisiko

Raske, velfungerende seniorer, der udfører computerbaseret kognitiv træning har en 29 procent reduceret risiko for demens efter ti år. Og jo mere træning, desto bedre, viser et nyt studie.

Den mest effektive træning centrerede sig om hurtige reaktionsmønstre, mens kognitiv træning, der fokuserede på hukommelse eller ræsonnement, ikke signifikant reducerede risikoen for demens.

"Dette studie viser som det eneste randomiserede forsøg nogensinde, at enhver form for intervention – farmakologisk eller ej – kan reducere risikoen for demens," siger Jerri Edwards, professor ved University of South Florida.

De nye resultater adskiller sig en del fra dem, forskerne præsenterede første gang i 2016, fordi de i denne omgang havde indsnævret definitionen af ​​demens. Studiet omfattede næsten 3.000 ældre, som i gennemsnit var 73,6 år. De blev udsat for ​​tre typer kognitiv træning – hukommelse, ræsonnement eller reaktioner – eller ingen træning.

Hver træning bestod af ti 60-75 minutters sessioner i løbet af fem-seks uger. Hukommelses- og ræsonnementstræningen foregik med pen-og-papir-øvelser.

Hastigheden af ​​træningen i reaktioner var den eneste, der foregik på computer. Her blev forsøgspersonerne bedt om at identificere visuelle mål, for eksempel biler eller lastbiler, der blinkede kort på skærmen. Træningen rettede sig mod ’den mentale hurtighed’, som falder med alderen – faktisk allerede fra de 25 år.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift