Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tilfredshed med ny diabetesplan:

Vigtigt at børn og unge får glukosemålere

Den nye nationale Diabetesplan fastslår, at børn og unge nu kan få en glukosemåler. De praktiserende læger og børnelægerne hilser initiativet velkomment: De unge diabetes-patienter kan se frem til at få en højere grad af frihed og muligheden for nemmere at kunne reagere på et faldende eller stigende blodsukker.

På Herlev Hospital har diabetespatienterne ikke være helt så hårdt ramt som andre steder i landet. Ledelsen tog nemlig allerede umiddelbart efter Ankestyrelsens tvetydige principafgørelse i maj den beslutning, at patienterne ikke skulle tages som gidsler i en strid om, hvilken kasse midlerne skulle tages fra. Derfor har langt de fleste af de patienter, som har haft gavn af det, fået en glukosemåler udleveret. Derfor er børne-diabeteslæge på Herlev Hospital, Jesper Johannesen, alligevel rigtig godt tilfreds med, at der ifølge Artikel 7 i den nye nationale diabetesplan fremover er endnu flere børn og unge, som kan få tildelt en glukosemåler:

”Vi vil rigtigt gerne opnå, at børn og unge kommer så tæt på et normalt blodsukker som muligt – og at måle sit blodsukker er første skridt på vejen derhen. At prikke sig i fingeren flere gange dagligt er besværligt, og det bliver synligt, at man er anderledes. Med en glukosemåler får de unge et nemmere og mere diskret værktøj. De fleste unge er også glade for blodsukkermåleren. Kun enkelte bryder sig ikke om at have en sensor siddende på kroppen hele tiden. ”

Der findes ikke dårlige blodsukkertal

Næste skridt er så rent faktisk også at handle på et stigende eller faldende blodsukker – og det er heller ikke altid, at de unge får gjort det, forklarer Jesper Johannesen. Men i hvert fald bliver selve målingen nemmere – og det er det første skridt i den rigtige retning.

”Det handler også om at vælge de rigtige ord, når vi taler med de unge i ambulatoriet. Jeg plejer at sige, at der ikke findes gode og dårlige blodsukkertal. Der er kun gode blodsukkertal. For er indgangen i samtalen, at de har et dårligt blodsukkertal, så lukker de unge som regel fuldstændig af. Det er blot et tal – ikke en karakterbog - og det handler om at se tallet som et redskab til at nå så tæt på et normalt blodsukker som muligt. ”

Også for de små børn og deres forældre bliver det nemmere at måle blodsukkeret. Med en glukosemåler kan man måle tallet gennem flyverdragten, og fordi glukosemåleren ikke bare måler blodsukkertallet her

og nu, en såkaldt spot-måling, men også giver en ide om, hvordan det har set ud de forløbne timer, giver det forældrene en større tryghed.

De unge bliver stavnsbundne

Praktiserende læge i Odense Kommune og bestyrelsesmedlem i PLO (Praktiserende lægers Organisation), Birgitte Ries Møller, er ligesom børne- diabeteslæge Jesper Johannesen, tilfreds med sundhedsministerens beslutning om i den nye nationale Diabetesplan at afsætte 15. mio. kroner til, at de børn, som kan have gavn af det, kan få tildelt et glukosemålingsværktøj frem for at stikke sig flere gange dagligt.

”Jeg oplever som praktiserende læge en enorm frustration hos især de unge. De er den gruppe i befolkningen, som flytter mest rundt i landet efter studie og arbejde. Et helt klassisk eksempel er, at når de flytter, kan de ikke være sikre på, at den kommune, de flytter til, vil betale for den glukosemåler, som de netop har fået tilkendt i den kommune, de flytter fra.”

De unge havner altså ofte i det, som Birgitte Ries Møller kalder for en ’ulykkelig situation’ – en situation, som nogle gange afholder dem fra at gribe de muligheder, der byder sig i deres liv.

”De store geografiske forskelle mellem hvilke kommuner, der vil betale, og hvilke kommuner, der ikke vil betale for en glukosemåler, resulterer i, at mange af de unge, bliver stavnsbundne i den kommune, de bor i – og de får derfor ikke samme muligheder som andre unge.”

Mere indsigt og større medansvar

Men nu ser det altså ud til, at der endelig er lys forude, og Birgitte Ries Møller hilser sundhedsministerens øje for børn og unges særligt vanskelige situation, velkommen.

”Jeg er slet ikke et sekund i tvivl om, at glukosemåleren bliver fremtiden for mange type 1-diabetes patienter, og måske også for nogle type 2-diabetikere. Det er et langt mere brugervenligt værktøj og også mere sikkert. Spørgsmålet er desuden, hvor meget samfundet reelt sparer i det lange perspektiv ved at bruge nåle og strips frem for en glukosemåler. Vi taler meget om, at patienter i fremtiden skal have mere indsigt i og større medansvar for deres egen sygdom – men så skal vi også som samfund gøre det så nemt som muligt for dem at få den indsigt og tage det ansvar.”

Om Artikel 7 – Glukosemålere til børn og unge under 18 år

Satspuljerne i Folketinget, er netop blevet enige om en ny national diabeteshandlingsplan til 65. mio. kroner. Planen skal styrke forebyggelse, tidlig opsporing af diabetes og målrette behandlingen til den enkelte – både når det handler om børn og voksne. En del af planen er, at børn til og med 18 år af

regionen fremover skal tilbydes en glukosemåler, hvis den vurderes at være relevant for det enkelte barn.

I Diabetesplanens Initiativ 7 om adgang til behandlingsredskaber står:

’Der iværksættes her og nu en indfasning af glukosemålere til børn og unge. Børn til og med 18 år skal tilbydes en glukosemåler, med mindre særlige forhold gør, at en glukosemåler ikke vurderes at være relevant for det pågældende barn. Der gives et økonomisk tilskud til regionerne i en overgangsperiode til, at regionerne hurtigt kan iværksætte denne indfasning. Der afsættes 15 mio. kr. til dette initiativ’.

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift