Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Patienter med sygdomme i pulsårerne dør på venteliste

Femten-tyve patienter på venteliste til Karkirurgisk Klinik Rigshospitalet er døde, inden de nåede at komme til den første undersøgelse. Knap halvdelen er døde inden for de første fire uger efter at de er henvist til undersøgelse.

Det viser en undersøgelse, som Rigshospitalet har foretaget i september i år, fordi ventetiden for at komme til på Karkirurgisk Klinik er steget markant over de senere år. Lige nu venter patienterne i op til fire måneder. Og trods forskellige tiltag, er det endnu ikke lykkedes hospitalet at nedbringe ventetiden – tværtimod er den fortsat med at stige.

Forklaringen er en stigning på 20 procent over fire år i antallet af patienter, som betyder, at klinikkens kapacitet ikke rækker. Alene i år har klinikken fået henvist mere end 3.500 patienter.

”Undersøgelsen har givet os ny viden, som vi ser på med stor alvor. Det er ikke sikkert, vi kunne have hjulpet de konkrete patienter, men vi er meget kede af, at vi ikke har haft kapacitet til i det mindste at kigge på dem og se, om vi kunne hjælpe,” siger vicedirektør Per Jørgensen.

Den stigende ventetid har fået hospitalet til at flytte ressourcer fra andre områder til Karkirurgisk Klinik. Men da det ikke har været nok, har man selv bevilget flere penge til området, lige som man har bedt Regionen om at øge bevillingen til klinikken. Desuden vil man gøre det tydeligere for patienterne, at der findes andre steder i landet, der behandler disse sygdomme, som måske har kortere ventetid.

Rigshospitalets mål er at få nedbragt ventetiden til max. fire uger.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift