Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mulig ny medicinfri behandling af hjerteflimren

Jens Erik Nielsen-Kudsk

En ny og bedre behandling af forkammerflimren kan være på vej, sådan at patienterne kan undvære den blodfortyndende medicin. I stedet vil de få lukket af for hjertets venstre hjerteøre.

Det er overlæge, dr. med. Jens Erik Nielsen-Kudsk, der sammen med kolleger er ved at undersøge, om denne nye behandlingsform kan blive et brugbart alternativ.

Overlægen er netop blevet ansat som klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Univesitet, og Hjertesygdomme på AUH, Aarhus Universitetshospital. Professoratet omfatter både eksperimentelle og kliniske undersøgelser og betyder, at Jens Erik Nielsen-Kudsk skal være med til at forbedre behandlingen både af patienter med forkammerflimren, patienter med kunstige hjerteklapper, patienter med akutte lungeblodpropper og patienter med forhøjet lungeblodtryk.

Ud over den mulige nye behandling til patienterne med forkammmerflimren har professoren udviklet en ny skånsom kateterteknik, hvor man kan behandle patienter med nedslidte kunstige hjerteklapper ved at indsætte en ny hjerteklap i den gamle og på den måde undgå en ny åben hjerteoperation. 

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift