Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stor ulighed i udredning af hjertepatienter

Bliver man akut hjertesyg er det ens postnummer, der afgør, hvor godt man bliver behandlet. Flere hospitaler rundt om i landet har simpelthen ikke beredskabet til at foretage de nødvendige undersøgelser af hjertepatienter og kan dermed ikke stille den rigtige diagnose.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som viser, at problemet både handler om mangel på lægepersonale og udstyr, som f.eks. betyder, at hospitalerne ikke kan foretage ultralydsundersøgelser på akutte hjertepatienter i weekenden og om natten. Det gælder syv af de 32 hospitaler, som besvarede undersøgelsen.

Resultaterne af undersøgelsen får Hjerteforeningen til at bede sundhedsministeren følge op.

”Det er et alvorligt problem for de patienter, som bliver indlagt med symptomer på akut hjertesygdom. Den manglende mulighed for ekkokardiografi kan nemlig være en væsentlig forhindring for optimal diagnostik og behandling af hjertepatienter. Det kan få alvorlige konsekvenser for patienterne, der kan risikere at blive sat i forkert behandling. Det kan medføre yderligere forværring af tilstanden samt permanent skade på hjertet eller i den yderste konsekvens død,” siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh og understreger, at det ikke er godt nok, at det reelt er postnummeret, der afgør, hvor god og sikker behandling man som akut hjertepatient får.

Strider imod de officielle anbefalinger

Ultralydsundersøgelse – ekkokardiografi – er et af de vigtigste redskaber til hurtigt at udrede og diagnosticere patienter med symptomer på akut hjertekarsygdom. Derfor anbefaler både Sundhedsstyrelsen og de faglige selskaber, Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM), at ekkokardiografi er tilgængelig døgnet rundt på de hospitaler, der modtager patienter med symptomer på akut hjertesygdom. At det ikke er tilfældet alle vegne strider dermed imod de officielle anbefalinger.

Bag den nye undersøgelse står Hjerteforeningen, Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Selskab for Akutmedicin, og den er en opfølgning på en lignende undersøgelse fra 2014, som også viste problemer med at leve op til anbefalingerne.

Det halter i Region Sjælland

En anden aktuel undersøgelse viser også regionale forskelle i overlevelsen blandt patienter med hjertestop. Bor man i Region Sjælland og falder om med hjertestop har man således kun seks procents chance for at overleve, hvor man i resten af landet har 12-14 procents chance. Undersøgelsen er et registerstudie fra Hjerteforeningen og Aarhus Universitetshospital på basis af data fra Dansk Hjertestopregister, skriver Jyllands-Posten.

Denne undersøgelse har fået sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at bede Sundhedsstyrelsen undersøge sagen nærmere.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift