Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fedme truer faldet i dødelighed pga. hjertekarsygdom

Faldet i dødelighed som følge af hjerteanfald og apopleksi i mange rige lande trues af et stigende problem med fedme og diabetes. Det viser en opgørelse af statistikker over hjertekarsygdom fra 56 lande og udgivet i European Heart Journal.

Undersøgelsen inkluderer lande i Europa, Nordafrika og Mellemøsten samt tidligere Sovjet-stater. Og her viser tallene, at hjertekarsygdomme tegner sig for over 50 procent af alle dødsfald i mange mellemindkomstlande, sammenlignet med mindre end 30 procent i højindkomstlandene.

Den ledende forsker bag underøsgelsen er Dr. Adam Timmis fra Barts Heart Center på Qeen Mary University of London. Han siger i en kommentar til opgørelsen:

"Hjertesygdom er stadig den største dødsårsag i mellemindkomstlande, mens faldet i hjertedødelighed i højindkomstlande betyder, at kræftdødsfald her er blevet mere almindelige. Men udviklingen i de rige lande er truet af den voksende fedmeepidemi, der medfører, at antallet af diabetestilfælde øges næsten overalt.”

Timmis noterer sig også, at hjertekarsygdom er lige så stort et problem for kvinder som for mænd, da tallene viser, at flere kvinder i dag dør af denne type sygdomme. Det gælder især yngre kvinder. Og disse dødsfald er i vid udstrækning mulige at forebygge med livsstilsændringer, siger han.

Særligt briterne sakker agterud

Næsten halvdelen af ​​mellemindkomstlandene har haft en stigning i sygdomsprævalensen i de sidste 25 år, i modsætning til højindkomstlandene, hvor der har været små, men konsekvente fald.

Hypertension er mere udbredt i mellemindkomstlandene. Og mens rygning er i tilbagegang overalt, ryger stadig over 40 procent af mændene i mellemindkomstlandene mod ca. 30 procent i højindkomstlandene.

Undersøgelsen finder, at særligt Storbritannien på flere måder sakker bagud mange lande med lavere indkomst i forhold til forebyggelse af hjertekarsygdomme. UK har således den højeste forekomst af fedme hos mænd (26,9 procent af befolkningen mod 21,4 procent i de øvrige lande i snit) og den 2. højeste forekomst af fedme hos kvinder (29,2 procent af befolkningen mod snittet på 22,9 procent).

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift