Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fedme truer faldet i dødelighed pga. hjertekarsygdom

Faldet i dødelighed som følge af hjerteanfald og apopleksi i mange rige lande trues af et stigende problem med fedme og diabetes. Det viser en opgørelse af statistikker over hjertekarsygdom fra 56 lande og udgivet i European Heart Journal.

Undersøgelsen inkluderer lande i Europa, Nordafrika og Mellemøsten samt tidligere Sovjet-stater. Og her viser tallene, at hjertekarsygdomme tegner sig for over 50 procent af alle dødsfald i mange mellemindkomstlande, sammenlignet med mindre end 30 procent i højindkomstlandene.

Den ledende forsker bag underøsgelsen er Dr. Adam Timmis fra Barts Heart Center på Qeen Mary University of London. Han siger i en kommentar til opgørelsen:

"Hjertesygdom er stadig den største dødsårsag i mellemindkomstlande, mens faldet i hjertedødelighed i højindkomstlande betyder, at kræftdødsfald her er blevet mere almindelige. Men udviklingen i de rige lande er truet af den voksende fedmeepidemi, der medfører, at antallet af diabetestilfælde øges næsten overalt.”

Timmis noterer sig også, at hjertekarsygdom er lige så stort et problem for kvinder som for mænd, da tallene viser, at flere kvinder i dag dør af denne type sygdomme. Det gælder især yngre kvinder. Og disse dødsfald er i vid udstrækning mulige at forebygge med livsstilsændringer, siger han.

Særligt briterne sakker agterud

Næsten halvdelen af ​​mellemindkomstlandene har haft en stigning i sygdomsprævalensen i de sidste 25 år, i modsætning til højindkomstlandene, hvor der har været små, men konsekvente fald.

Hypertension er mere udbredt i mellemindkomstlandene. Og mens rygning er i tilbagegang overalt, ryger stadig over 40 procent af mændene i mellemindkomstlandene mod ca. 30 procent i højindkomstlandene.

Undersøgelsen finder, at særligt Storbritannien på flere måder sakker bagud mange lande med lavere indkomst i forhold til forebyggelse af hjertekarsygdomme. UK har således den højeste forekomst af fedme hos mænd (26,9 procent af befolkningen mod 21,4 procent i de øvrige lande i snit) og den 2. højeste forekomst af fedme hos kvinder (29,2 procent af befolkningen mod snittet på 22,9 procent).

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift