Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Europæiske kolesterol-retningslinjer er alt for konservative

En sammenligning mellem fem forskellige sæt retningslinjer for behandling af forhøjet kolesterol falder ud til de mest stringente retningslinjers fordel.

Tal fra en ny dansk undersøgelse viser, at de mere konservative europæiske ESC-anbefalinger er forbundet med færre behandlede patienter og flere kardiovaskulære hændelser, som måske kunne være undgået.

I retningslinjerne fra det amerikanske College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA), det canadiske CCS og det britiske NICE anbefales statinbehandling for 40-44 procent af en kohorte af patienter, mens det kun er 15 pct. af samme kohorte, som ifølge de europæiske ESC/EAS-retningslinjer skal have statiner. I henhold til kriterier fra det amerikanske USPSTF gælder det samme 31 procent af patientgruppen.

På den baggrund konkluderer forskerne i undersøgelsen, at ”retningslinjerne fra ACC/AHA, CCS eller NICE bør følges snarere end dem fra USPSTF og ESC/EAS."

Bag undersøgelsen står bl.a. Børge Nordestgaard, klinisk professor på Københavns Universitet og overlæge på Herlev og Gentofte Hospital, der over for Medscape Cardiology fastslår, at hvis alle brugte de mest stringente retningslinjer ville mange flere hjerte-kar-sygdomme, som skyldes åreforkalkning, kunne forebygges.

For mange kokke fordærver maden

Mere præcist viser tallene i undersøgelsen, at den procentdel af aterosklerotiske kardiovaskulære sygdomme, der kunne være forhindret ved brug af statiner i 10 år er 34 procent med de canadiske og amerikanske retningslinjer, 32 procent med dem fra NICE, 27 procent med USPSTF’s kriterier og kun 13 procent med ESC/EAS-retningslinjerne.

Børge Nordestgaard forklarer forskellen i retningslinjerne således:

"Jeg tror, ​​at problemet i Europa er, at ESC og EAS nok er bekendt med videnskaben, men at ESC har forsøgt at være inklusive og har tilladt mange andre organisationer at deltage i udviklingen af retningslinjerne. Og det har fortyndet udvalgets videnskabelige kvalitet og givet anledning til disse mere konservative anbefalinger."

Han påpeger således, at de seneste retningslinjer for europæisk praksis er forfattet af ’The Sixth Joint Task Force’, som består af repræsentanter for 10 organisationer og inviterede eksperter. Og han tilføjer den forklaring, at mange praktiserende læger i Europa stadig er så meget imod ideen om at give medicin til nogen, de tror stadig er sunde. Og nogle af disse bekymringer afspejler sig i de europæiske retningslinjer, siger han.

Studiet, der sammenligner de fem retningslinjer, er udarbejdet af Børge Nordestgaard i samarbejde med Martin Mortensen, læge og ph.d. ved Aarhus Universitetshospital.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift