Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Europæiske kolesterol-retningslinjer er alt for konservative

En sammenligning mellem fem forskellige sæt retningslinjer for behandling af forhøjet kolesterol falder ud til de mest stringente retningslinjers fordel.

Tal fra en ny dansk undersøgelse viser, at de mere konservative europæiske ESC-anbefalinger er forbundet med færre behandlede patienter og flere kardiovaskulære hændelser, som måske kunne være undgået.

I retningslinjerne fra det amerikanske College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA), det canadiske CCS og det britiske NICE anbefales statinbehandling for 40-44 procent af en kohorte af patienter, mens det kun er 15 pct. af samme kohorte, som ifølge de europæiske ESC/EAS-retningslinjer skal have statiner. I henhold til kriterier fra det amerikanske USPSTF gælder det samme 31 procent af patientgruppen.

På den baggrund konkluderer forskerne i undersøgelsen, at ”retningslinjerne fra ACC/AHA, CCS eller NICE bør følges snarere end dem fra USPSTF og ESC/EAS."

Bag undersøgelsen står bl.a. Børge Nordestgaard, klinisk professor på Københavns Universitet og overlæge på Herlev og Gentofte Hospital, der over for Medscape Cardiology fastslår, at hvis alle brugte de mest stringente retningslinjer ville mange flere hjerte-kar-sygdomme, som skyldes åreforkalkning, kunne forebygges.

For mange kokke fordærver maden

Mere præcist viser tallene i undersøgelsen, at den procentdel af aterosklerotiske kardiovaskulære sygdomme, der kunne være forhindret ved brug af statiner i 10 år er 34 procent med de canadiske og amerikanske retningslinjer, 32 procent med dem fra NICE, 27 procent med USPSTF’s kriterier og kun 13 procent med ESC/EAS-retningslinjerne.

Børge Nordestgaard forklarer forskellen i retningslinjerne således:

"Jeg tror, ​​at problemet i Europa er, at ESC og EAS nok er bekendt med videnskaben, men at ESC har forsøgt at være inklusive og har tilladt mange andre organisationer at deltage i udviklingen af retningslinjerne. Og det har fortyndet udvalgets videnskabelige kvalitet og givet anledning til disse mere konservative anbefalinger."

Han påpeger således, at de seneste retningslinjer for europæisk praksis er forfattet af ’The Sixth Joint Task Force’, som består af repræsentanter for 10 organisationer og inviterede eksperter. Og han tilføjer den forklaring, at mange praktiserende læger i Europa stadig er så meget imod ideen om at give medicin til nogen, de tror stadig er sunde. Og nogle af disse bekymringer afspejler sig i de europæiske retningslinjer, siger han.

Studiet, der sammenligner de fem retningslinjer, er udarbejdet af Børge Nordestgaard i samarbejde med Martin Mortensen, læge og ph.d. ved Aarhus Universitetshospital.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift