Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Antibiotika kan være farligt for hjertepatienter

En øget risiko for dødsfald eller mere hjertekarsygdom i årene efter brug af antibiotika har fået de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, til at advare mod brugen af lægemidler med indholdsstoffet clarithromycin til patienter med hjertekarsygdom.

Advarslen er baseret på resultater fra en 10-års opfølgning af CLARICOR-studiet, der viste en stigning i dødsfald blandt hjertepatienter i året efter, at de havde fået antibiotika med clarithromycin.

Clarithromycin bruges til at behandle en række infektioner, der påvirker hud, ører, bihuler, lunger m.m.

Allerede i 2005 kom FDA med den første advarsel ift. clarithromycin til hjertepatienter, men anbefalede dengang ingen ændringer i anvendelsen. På baggrund af de nye data kommer FDA imidlertid nu med endnu advarsel om den øgede risiko for dødsfald blandt patienter med hjertesygdom og anbefaler denne gang de praktiserende læger at udskrive en anden type antibiotika til denne patientgruppe.

FDA ser ingen specifik forklaring på, hvorfor clarithromycin fører til flere dødsfald end placebo, men skriver, at ’resultaterne fra CLARICOR-studiet samlet set udgør det stærkeste tegn på stigningen i risiko’ for hjertepatienter.

Hvorvidt disse resultater kan overføres til patienter, der ikke har hjertesygdomme, kan FDA ikke udtale sig om på nuværende tidspunkt.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift