Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Antibiotika kan være farligt for hjertepatienter

En øget risiko for dødsfald eller mere hjertekarsygdom i årene efter brug af antibiotika har fået de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, til at advare mod brugen af lægemidler med indholdsstoffet clarithromycin til patienter med hjertekarsygdom.

Advarslen er baseret på resultater fra en 10-års opfølgning af CLARICOR-studiet, der viste en stigning i dødsfald blandt hjertepatienter i året efter, at de havde fået antibiotika med clarithromycin.

Clarithromycin bruges til at behandle en række infektioner, der påvirker hud, ører, bihuler, lunger m.m.

Allerede i 2005 kom FDA med den første advarsel ift. clarithromycin til hjertepatienter, men anbefalede dengang ingen ændringer i anvendelsen. På baggrund af de nye data kommer FDA imidlertid nu med endnu advarsel om den øgede risiko for dødsfald blandt patienter med hjertesygdom og anbefaler denne gang de praktiserende læger at udskrive en anden type antibiotika til denne patientgruppe.

FDA ser ingen specifik forklaring på, hvorfor clarithromycin fører til flere dødsfald end placebo, men skriver, at ’resultaterne fra CLARICOR-studiet samlet set udgør det stærkeste tegn på stigningen i risiko’ for hjertepatienter.

Hvorvidt disse resultater kan overføres til patienter, der ikke har hjertesygdomme, kan FDA ikke udtale sig om på nuværende tidspunkt.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift