Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lang uddannelse giver mindre hjertesygdom

Har man kun en kort uddannelse, har man en tre gange højere risiko for at dø af hjertekarsygdom end folk med en lang uddannelse. Og det hænger bl.a. sammen med det faktum, at andelen af rygere og overvægtige er størst blandt de kortuddannede.

Det fremgår af en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, der bl.a. bygger på data fra Den Nationale Sundhedsprofil.

Rapporten konkluderer, at der er social ulighed i både forekomsten og dødeligheden af hjertesygdomme i Danmark. Eksempelvis har personer, der har en kort uddannelse, dobbelt så stor risiko for at få en hjertesygdom og har tre gange så stor risiko for at dø af en blodprop i hjertet eller andre iskæmiske hjertesygdomme. Det fremgår også af rapporten, at rygning og overvægt er de klart største risikofaktorer for iskæmiske hjertesygdomme.

Megen sygdom kunne undgås

”Vores analyse viser, at man kunne undgå henholdsvis 23 og 19 procent af alle tilfælde af iskæmisk hjertesygdom, hvis rygning og overvægt ikke fandtes. Og da den største andel af rygere og overvægtige findes blandt personer, der står uden for arbejdsmarkedet, eller som har en kort uddannelse, resulterer det i social ulighed i hjertesygdomme,” forklarer Sanne Pagh Møller, videnskabelig assistent på Statens Institut for Folkesundhed.

Blandt de kortuddannede er 61 procent overvægtige, mens 23 procent er svært overvægtige. Til sammenligning gælder dette henholdsvis 36 og syv procent for personer med en lang uddannelse.

Hvad angår rygning er forskellen lige så markant. Hvor 26 procent af de kort uddannede ryger dagligt, gælder det syv procent blandt personer med en lang uddannelse.

Livsstil og stress spiller også ind

I rapporten fremføres det, at det ikke kun er rygning og overvægt, der kan føre til hjertesygdomme. Andre risikofaktorer er fysisk inaktivitet, usund kost, søvnmangel, stress og ensomhed.

”Vi kan se, at livsstil og psykosociale faktorer såsom stress har betydning for hjertesygdomme, og det er igen især kortuddannede og personer uden for arbejdsmarkedet, der lever med disse risikofaktorer. Samtidig lever de oftere med flere af risikofaktorerne og har dermed endnu større risiko for at få en hjertesygdom,” siger Sanne Pagh Møller.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift