Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lang uddannelse giver mindre hjertesygdom

Har man kun en kort uddannelse, har man en tre gange højere risiko for at dø af hjertekarsygdom end folk med en lang uddannelse. Og det hænger bl.a. sammen med det faktum, at andelen af rygere og overvægtige er størst blandt de kortuddannede.

Det fremgår af en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, der bl.a. bygger på data fra Den Nationale Sundhedsprofil.

Rapporten konkluderer, at der er social ulighed i både forekomsten og dødeligheden af hjertesygdomme i Danmark. Eksempelvis har personer, der har en kort uddannelse, dobbelt så stor risiko for at få en hjertesygdom og har tre gange så stor risiko for at dø af en blodprop i hjertet eller andre iskæmiske hjertesygdomme. Det fremgår også af rapporten, at rygning og overvægt er de klart største risikofaktorer for iskæmiske hjertesygdomme.

Megen sygdom kunne undgås

”Vores analyse viser, at man kunne undgå henholdsvis 23 og 19 procent af alle tilfælde af iskæmisk hjertesygdom, hvis rygning og overvægt ikke fandtes. Og da den største andel af rygere og overvægtige findes blandt personer, der står uden for arbejdsmarkedet, eller som har en kort uddannelse, resulterer det i social ulighed i hjertesygdomme,” forklarer Sanne Pagh Møller, videnskabelig assistent på Statens Institut for Folkesundhed.

Blandt de kortuddannede er 61 procent overvægtige, mens 23 procent er svært overvægtige. Til sammenligning gælder dette henholdsvis 36 og syv procent for personer med en lang uddannelse.

Hvad angår rygning er forskellen lige så markant. Hvor 26 procent af de kort uddannede ryger dagligt, gælder det syv procent blandt personer med en lang uddannelse.

Livsstil og stress spiller også ind

I rapporten fremføres det, at det ikke kun er rygning og overvægt, der kan føre til hjertesygdomme. Andre risikofaktorer er fysisk inaktivitet, usund kost, søvnmangel, stress og ensomhed.

”Vi kan se, at livsstil og psykosociale faktorer såsom stress har betydning for hjertesygdomme, og det er igen især kortuddannede og personer uden for arbejdsmarkedet, der lever med disse risikofaktorer. Samtidig lever de oftere med flere af risikofaktorerne og har dermed endnu større risiko for at få en hjertesygdom,” siger Sanne Pagh Møller.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift