Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny teknologi: Flere med slagtilfælde kan reddes

Nye teknologier gør det muligt i dag at redde mange flere patienter med slagtilfælde fra at dø eller blive hjerneskadet. Et nyt studie har netop vist, at når lægerne brugte en speciel type hjernescanning kunne de bedre identificere de patienter med levende hjernevæv, der stadig kunne reddes, hvorefter de kunne fjerne blodproppen.

Et af nøgleresultaterne fra undersøgelsen er, at den tid, der er til at redde patienten, er længere end hidtil antaget – nemlig 16 timer frem for de seks timer, som man i dag har sat som grænse for, hvornår det er for sent at hjælpe. 

Helt konkret viste resultaterne af studiet DEFUSE 3, der netop er offentliggjort i magasinet NEJM, at fysisk fjernelse af hjernepropper i op til 16 timer efter de første symptomer, hos udvalgte patienter førte til bedre resultater sammenlignet med standard medicinsk behandling. Og dermed er døren åbnet for behandling af mennesker, som først kommer på hospitalet mange timer efter et stroke.

”Det er markante resultater, som her og nu kan redde folk fra at dø eller skulle leve med et livslangt handicap,” siger Dr. Walter J. Koroshetz, centerleder på National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Maryland.

En tredjedel kan undgå hjerneskade

De gode nyheder kommer dog ikke alle patienter med stroke til gode. Studiet viser, at en af tre patienter kan undgå en ødelæggende hjerneskade. Kun omkring halvdelen af ​​patienterne blev screenet kvalificeret til trombektomi.

90 dage efter behandling havde 45 procent af trombektomi-patienterne det væsentligt bedre end dem i kontrolgruppen og var ’funktionelt uafhængige’, i modsætning til 17 procent af dem, der ikke havde fået fjernet blodproppen. Derudover var trombektomi forbundet med forbedret overlevelse. Således var dødeligheden på 14 procent i trombektomi-gruppen og 26 procent blandt dem, hvis blodpropper ikke blev fjernet.

DEFUSE 3 var et stort multisite-studie, der blev ledet af forskere fra Stanford University i Californien. Det involverede 182 patienter på 38 hospitaler i USA og blev stoppet tidligere end planlagt, fordi dem, der fik blodpropper fjernet, hurtigt fik det så meget bedre end dem, der ikke gjorde det.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift