Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny teknologi: Flere med slagtilfælde kan reddes

Nye teknologier gør det muligt i dag at redde mange flere patienter med slagtilfælde fra at dø eller blive hjerneskadet. Et nyt studie har netop vist, at når lægerne brugte en speciel type hjernescanning kunne de bedre identificere de patienter med levende hjernevæv, der stadig kunne reddes, hvorefter de kunne fjerne blodproppen.

Et af nøgleresultaterne fra undersøgelsen er, at den tid, der er til at redde patienten, er længere end hidtil antaget – nemlig 16 timer frem for de seks timer, som man i dag har sat som grænse for, hvornår det er for sent at hjælpe. 

Helt konkret viste resultaterne af studiet DEFUSE 3, der netop er offentliggjort i magasinet NEJM, at fysisk fjernelse af hjernepropper i op til 16 timer efter de første symptomer, hos udvalgte patienter førte til bedre resultater sammenlignet med standard medicinsk behandling. Og dermed er døren åbnet for behandling af mennesker, som først kommer på hospitalet mange timer efter et stroke.

”Det er markante resultater, som her og nu kan redde folk fra at dø eller skulle leve med et livslangt handicap,” siger Dr. Walter J. Koroshetz, centerleder på National Institute of Neurological Disorders and Stroke i Maryland.

En tredjedel kan undgå hjerneskade

De gode nyheder kommer dog ikke alle patienter med stroke til gode. Studiet viser, at en af tre patienter kan undgå en ødelæggende hjerneskade. Kun omkring halvdelen af ​​patienterne blev screenet kvalificeret til trombektomi.

90 dage efter behandling havde 45 procent af trombektomi-patienterne det væsentligt bedre end dem i kontrolgruppen og var ’funktionelt uafhængige’, i modsætning til 17 procent af dem, der ikke havde fået fjernet blodproppen. Derudover var trombektomi forbundet med forbedret overlevelse. Således var dødeligheden på 14 procent i trombektomi-gruppen og 26 procent blandt dem, hvis blodpropper ikke blev fjernet.

DEFUSE 3 var et stort multisite-studie, der blev ledet af forskere fra Stanford University i Californien. Det involverede 182 patienter på 38 hospitaler i USA og blev stoppet tidligere end planlagt, fordi dem, der fik blodpropper fjernet, hurtigt fik det så meget bedre end dem, der ikke gjorde det.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift