Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ventetider: Prioritering bliver nødvendig

Christoffer Buster Reinhardt

Mens alle i Region Hovedstaden venter spændt på de nyeste tal for ventetider og aflyste operationer på hjerteområdet, gør politikerne klar til en diskussion om prioriteringer og eventuelle nye initiativer.

Når de nye tal for fjerde kvartal 2017 kommer om få dage, satser formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt, kraftigt på, at de ser lidt bedre ud end sidst. Således viste tal for 3. kvartal, at hele fire ud af ti hjertepatienter ikke blev udredt til tiden, ligesom godt halvdelen måtte vente over 45 dage på forskellige typer hjerteoperationer.

”Det blev meget tydeligt sidste år, at der var behov for at gøre en ekstra indsats for, at hospitalerne kunne overholde patienternes rettigheder – ikke mindst på hjerteområdet. Og jeg håber, det snart kan ses på tallene, at Regionsrådet i efteråret tog flere initiativer til at afhjælpe situationen,” siger Christoffer Buster Reinhardt (C), der efter regionrådsvalget i november nu er ny formand for Sundhedsudvalget.

Følger området tæt

Blandt initiativerne han henviser til, er de garantiafdelinger, som der blev afsat 20 mio. kr. til, og hvoraf de første åbnede i starten af dette år. Det er afdelinger, der på seks områder – herunder hjerteområdet – skal hjælpe til med ekstra undersøgelser og behandlinger og dermed nedbringe ventetid på udredning og behandling. Et andet initiativ er nedsættelsen af en Task Force til at afdække, hvad der kan gøres for at sikre en hurtig udredning af borgerne, og som noget af det første har sørget for undervisning af nøglepersoner om korrekt visitering og registrering af udredningsretten på hospitalerne.

”Jeg kan ikke udstede garantier for, at disse initiativer er nok. Derfor har vi på vores møde i Sundhedsudvalget i denne uge besluttet at følge området meget tæt. Og fremadrettet kan det jo ikke udelukkes, at vi er nødt til at gøre mere,” siger han.

Prioritering nødvendig

Hele Sundhedsudvalget var for nylig på besøg på Rigshospitalets hjerteafdeling, hvor især problematikken omkring ventetider og aflyste operationer er aktuel. Her kommer politikerne, ifølge Christoffer Buster Reinhardt, ikke uden om at skulle prioritere. Og derfor er der på Sundhedsudvalgets næste møde lagt op til en etisk diskussion af problematikken, hvor spørgsmålet vil være, om det er det samlede antal operationer, der er vigtigst eller at undgå aflysninger.

”Fylder vi sengene op med planlagte operationer, får vi mange aflysninger, fordi der kommer akutte patienter ind. Omvendt kan vi heller ikke leve med tomme senge, da det giver længere ventetider. Så spørgsmålet er, hvad der er værst: at få aflyst en operation eller stå lang tid på venteliste. Det er et etisk dilemma, som vi er nødt til at tage en politisk diskussion af,” siger udvalgsformanden.

Hans egen holdning er, at man ikke kan leve med at have ledig operationskapacitet, fordi man er bange for en dårlig aflysningsstatistik. Og han forudser, at man kan blive nødt til at gøre en ekstra indsats for at oplyse patienterne om, at der er risiko for aflysning af planlagte operationer.

”Det er også muligt, at vi bliver nødt til at gøre en speciel indsats for at hjælpe de patienter, der har sat sig op til en stor operation, men op til flere gange får den aflyst, fordi der kommer akutte patienter ind. For det er klart, at det på flere måder er en meget voldsom belastning på,” siger han.

Næste møde i Sundhedsudvalget er den 22. maj.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift