Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Aspirin risikofyldt for ældre

Lang tids daglig brug af aspiriner giver en højere end forventet risiko for invaliderende eller dødelig blødning blandt voksne over 75 år.

Derfor konkluderer en ny undersøgelse publiceret i The Lancet, at disse patienter i stedet bør ordineres en protonpumpehæmmer (PPI) for at reducere risikoen for blødning.

Studiet, som er fra University of Oxford i Storbritannien. konstaterer, at ca. 40-60 procent af de voksne i alderen 75 eller ældre i USA og Europa daglig tager aspirin eller andre antiplatelet lægemidler for at forhindre hjerteanfald eller slagtilfælde. Livslang behandling med antiplatelet lægemidler anbefales til patienter, der tidligere har haft hjerteanfald eller slagtilfælde. Men denne rådgivning er baseret på forsøg, der oftest er udført hos patienter under 75 år, og professor Peter Rothwell, hovedforfatter til det nye studie, siger:

"Vi har i nogen tid vidst, at aspirin øger risikoen for blødning for ældre patienter. Men vores nye undersøgelse giver os en meget klarere forståelse af størrelsen af ​​den øgede risiko og af alvorligheden og konsekvenserne af blødninger. Tidligere undersøgelser har vist, at der er en klar fordel ved kortvarig blodpladebehandling efter et hjerteanfald eller slagtilfælde. Men vores resultater rejser spørgsmål om balancen mellem risiko og gavn for langvarig daglig aspirinanvendelse blandt personer i alderen 75 år eller derover, hvis en protonpumpehæmmer ikke er foreskrevet.”

Han understreger, at forskerne fraråder et pludseligt stop med at tage medicinen, og at det er vigtigt, at patienterne altid taler med deres læge først.

Selv om der er nogle kendte risici forbundet med langvarig PPI-anvendelse, konkluderer forfatterne, at fordelene ved PPI-anvendelse blandt ældre opvejer risiciene, og at guidelines derfor bør anbefale samtidig brug af PPI'er i denne aldersgruppe.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift