Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Bivirkninger skyldes ofte en nocebo-effekt

Forårsager statiner muskelsmerter eller ej? Skal man tro flere nye studier, gør de ikke. Når patienter klager over muskelsmerter pga. statiner, skyldes det formentlig i højere grad en nocebo-effekt.

En af undersøgelserne, engelsk-skandinaviske ASCOT-LLA, baserer sig på det oprindelige ASCOT-studie. Den faldt i to dele, hvor patienterne først blev randomiseret til enten atorvastatin eller placebo. Bagefter blev de samme mennesker tilbudt at deltage i et opfølgende forsøg, hvor de vidste, hvad de fik.

Resultatet viste, at patienterne rapporterede om flest muskelrelaterede bivirkninger, når de og deres læger vidste, at de fik statiner.

”Vi var ikke i stand til at vise nogen forskelle i bivirkningsprofilerne på statiner og placebo. Derfor kan vi ikke henføre rapporterede bivirkninger til brugen af statiner,” siger førsteforfatteren på ASCOT-studiet, Dr. Peter Sever, Imperial College London. Og han tilføjer:

”Hvad patienterne oplever, er den såkaldte nocebo-effekt, som kan opstå, når læger fortæller deres patienter om mulige bivirkninger af et lægemiddel. Det giver en risiko for, at patienterne faktisk udvikler disse bivirkninger.”

I en kommentar til studiet siger Dr. Steven Nissen, Cleveland Clinic, Ohio, at de nye resultater skal tages med et gran salt, da de baserer sig på et 20 år gammelt studie, hvor patienterne fik den lavest mulige dosis af atorvastatin. ”Mange af de mennesker, som får symptomer, får større doser,” siger han og mener, at sandheden formentlig er, at der er mennesker, der reelt får bivirkninger, men at der også er nogle, for hvem det mere handler om en nocebo-effekt.

Han stod selv i spidsen for et lignende studie, GAUSS-3, som sidste år viste, at 27 procent af patienterne på placebo meldte om bivirkninger. Og han mener også, at der er grund til som læge at vurdere nøje, hvornår bivirkningerne er reelle og hvornår man evt. skal stoppe med medicinen. Problemet er bare at skelne. Hans anbefaling er derfor, at man til patienter, der mener de ikke kan tåle statinerne, starter med en meget lav dosis og forsøger at øge den hen ad vejen.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift