Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

LDL-kolesterol kan med fordel sænkes yderligere

Nye data peger på, at LDL-kolesterol med fordel kan sænkes endnu mere hos patienter med hjertekar-sygdomme – endda til langt under de nuværende anbefalinger. Det fremgår af en sekundær analyse af det store FOURIER-studie af evolocumab (Repatha).

Analysen viser et statistisk signifikant forhold mellem lavere niveauer af LDL-C og færre hjertekarhændelser hos patienter med åreforkalkning. Der var ingen evidens for, at effekten klinger af, lige som der heller ikke blev identificeret nye sikkerhedsproblemer i denne analyse. Resultaterne blev præsenteret mandag på ESC-kongressen i Barcelona og samtidig offentliggjort i The Lancet.

"Med denne analyse har vi yderligere demonstreret sikkerheden og effektiviteten ved at opnå et LDL-C langt under de nuværende mål," sagde hovedforfatter på analysen, Robert P. Giugliano fra Brigham og Women's Hospital og Harvard Medical School, Boston, USA. "Disse resultater fra den første analyse af en stor kohorte af patienter til opnåelse af sådanne ultra-lave LDL-C niveauer understøtter brugen af ​​intensive lipidsænkende behandlinger af højrisikopatienter i form af en kombination af ​​evolocumab og statinbehandling."

Han slog fast, at resultaterne viser, at "LDL kan reduceres sikkert til hidtil usete lavt niveauer med en kombination af en statin og en PCSK9-hæmmer.”

I den nye analyse blev ca. 26.000 patienter fra FOURIER-studiet fulgt i snit i 2,2 år.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift