Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Immunterapi indtager hjerteområdet

Et lægemiddel mod inflammation – canakinumab, der i dag bruges til gigtpatienter – kan reducere risikoen for hjerteanfald og slagtilfælde og muligvis lungekræft hos mennesker, som allerede har haft et hjerteanfald og er i høj risiko for endnu et.

Det viser et nyt studie, som flere forskere kaldte banebrydende, efter at resultaterne forleden blev fremlagt på den hjertemedicinske ESC-kongres i Barcelona, Spanien.

Studiet er døbt CANTOS og omfatter 10.000 patienter, der havde haft et hjerteanfald. De er blevet behandlet med det anti-inflammatoriske lægemiddel en gang hver tredje måned i op til fire år, og opnåede en 15 procents reduktion i risikoen for endnu et hjerteanfald.

Giver håb for nye behandlingsmuligheder

”Studiet viser en effekt, om end den er beskeden. Og bivirkningerne er alvorlige. Derfor kommer denne behandlingsform næppe i brug lige nu. Til gengæld viser studiet, at der er nye muligheder på vejen frem mod mere effektive behandlinger, og at immunterapi formentlig er en af dem, vi skal sætte mere fokus på,” sagde Gunnar Gislason, professor i kardiologi og forskningschef i Hjerteforeningen, i en kommentar til det opsigtsvækkende studie.

Han bakkes op af andre eksperter, der mener, at resultaterne af CANTOS er en milepæl i forskningen, fordi de giver bevis for et biologisk koncept, der åbner døren for nye måder at behandle og forebygge kardiovaskulær sygdom på. 

Behov for mere forskning

Men der hersker også enighed om, at der er behov for meget mere forskning på området. Det aktuelle studie viser således også, at canakinumab har potentielt dødelige bivirkninger, ligesom det lige nu er meget dyrt. Canakinumab markedsføres af Novartis under varemærket Ilaris og er godkendt til behandling af reumatoid arthritis og andre sjældnere sygdomme. Det koster omkring 200.000 dollars om året.

I modsætning til statiner har canakinumab ingen effekt på kolesterol. I stedet reducerer det den inflammation, som kardiologer længe har mistænkt for at spille en rolle i udviklingen af hjertekarsygdomme og kræft. Således har ca. halvdelen af ​​de, der får et hjerteanfald, normale kolesterolniveauer, hvilket får nogle til at mene, at også inflammation kan være en forklaring.

Bivirkningen ved Canakinumab er, at det ødelægger en del af immunsystemet og dermed øger risikoen for infektioner, der også kan være dødelige. I studiet svarer antallet af dødsfald som følge af infektion til antallet af sparede liv. Dvs. der forskel var i den samlede dødelighed hos de, der fik stoffet og de, der fik placebo.

CANTOS-studiet viser også, at canakinumab reducerer risikoen for dødsfald på grund af kræft, specielt dødsfald på grund af lungekræft, og tilfælde af lungekræft.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift