Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny og bedre behandling af åreforkalkning på vej

Overbevisende resultater fra COMPASS-studiet vil formentlig snart ændre standarden herhjemme for behandling af patienter med åreforkalkning i kranspulsårerne eller i perifere pulsårer.

Det mener flere hjertekar-specialister, efter at resultaterne af det store COMPASS-studie blev fremlagt søndag på ESC-kongressen i Barcelona i Spanien.

Studiet viser, at en kombineret behandling med en lav dosis aspirin og en meget lav dosis rivaroxaban forbedrer overlevelsen og mindsker risikoen for slagtilfælde og hjerteinfarkt for patienter med koronar arteriesygdom (CAD) eller perifer arteriesygdom (PAD). Desuden mindskes risikoen for amputationer markant for patienter med åreforkalkning i benene.

”Det er meget interessant, at man ved at supplere hjertemagnyl med en meget lav dosis rivaroxaban to gange dagligt får færre komplikationer i form af hjertedød, slagtilfælde og blodprop i hjertet. Jeg mener, at studiets resultater må give anledning til at se på, om vi skal ændre retningslinjerne for behandlingen af visse patienter,” siger Steen Dalby Kristensen,

Kommer til at ændre behandlingen

COMPASS-studiet er det største kliniske studie med rivaroxaban (Xarelto) nogensinde. 27.402 patienter fra mere end 600 centre i over 30 lande har deltaget i studiet – heraf 575 danske patienter på to danske centre. Studiet blev stoppet ca. et år før planlagt pga. den overbevisende effekt.

”På trods af gode behandlinger af den patientgruppe, der her er tale om, er der stadig behov for endnu bedre behandlinger. For det er en stor og stigende målgruppe. Derfor er jeg glad for de markant positive resultater af COMPASS-studiet, som viser, at en ekstra blodfortyndende behandling faktisk kan gavne disse patienter, uden at risikoen for alvorlige blødninger er markant forhøjet,” siger Gunnar Gislason, professor i kardiologi og forskningschef i Hjerteforeningen.

Han mener også, at resultaterne ’kommer til at ændre vores behandling af patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom’.

Gode resultater men større blødninger

Patienterne i studiet blev delt i tre grupper – en der fik 100 mg aspirin en gang dagligt, en anden gruppe, der fik 2,5 mg rivaroxaban to gange dagligt plus 100 mg aspirin, og en tredje, der fik fem mg rivaroxaban to gange dagligt. Blandt dem med stabil aterosklerotisk vaskulær sygdom opnåede dem, der blev tildelt rivaroxaban plus aspirin, bedre resultater men også flere blødninger end dem, der blev tildelt aspirin alene. Rivaroxaban alene viste ikke markant bedre resultater end aspirin alene og resulterede også i mere alvorlige blødninger.

Nu skal resultaterne diskuteres

Forud for en ændret behandlingspraksis vil dog gå en tid, hvor specialisterne skal diskutere, hvordan de skal håndtere resultaterne, og hvordan de kan bruges ift. enkelte patientgrupper.

”Det er spændende, at der nu er kommet resultater, der måske giver os mulighed for at behandle nogle patienter bedre. Men når det er sagt, skal vi selvfølgelig vurdere disse resultater nøje – både nationalt og internationalt. Og prøve at finde ud af, hvordan det skal implementeres, hvilke patienter, der skal have det osv.,” siger Steen Dalby Kristensen. 

Både han og Gunnar Gislason mener, at det især er den øgede blødningsrisiko, der skal ses nærmere på. Især i forhold til, hvilke patienter, som behandlingen skal anbefales til. Men også de øgede omkostninger ved en kombinationsbehandling er et parameter, idet den vil være langt dyrere end aspirin alene, som er den foretrukne behandling i dag.

”Vi har brug for først at se flere studier af subgrupper af patienter – plus nogle økonomiske beregninger, før vi kan gøre andet, end det vi gør i dag,” siger Gislason.

COMPASS-studiets resultater

  • Vaskulær dosis Xarelto (rivaroxaban) 2,5 mg to gange dagligt givet sammen med aspirin 100 mg en gang dagligt reducerede risikoen for slagtilfælde med hele 42 % og for hjerte-kar-død med 22 % sammenlignet med aspirin 100 mg en gang dagligt alene.
  • Antallet af blødninger var lavt, og selvom der var et øget antal større blødninger, var der ikke nogen signifikant stigning i antal intrakranielle blødninger eller blødninger med dødelig udgang.
  • Kombinationen af en dosis Xarelto 2,5 mg to gange dagligt givet sammen med aspirin 100 mg en gang dagligt gav en markant 20 % forbedring af netto klinisk fordel (net clinical benefit).

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift