Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ablation af AF giver bedste livskvalitet

Carina Blomström-Lundqvist

Hvor ablation hidtil kun er undersøgt for effekt i forhold til reduktion af symptomer, er denne behandlingsform nu for første gang også undersøgt med forbedret livskvalitet som endemål i sammenligning med medicin.

Og her viser det sig, at ablation faktisk giver patienter med AF den bedste livskvalitet. Også selv om der ikke er den store forskel i sygdomstilstand.

Det viser CAPTAF2-studiet, som blev fremlagt på ESC 2017 i Barcelona tidligere på ugen.

155 patienter med AF blev randomiseret til enten at få ablation eller medicin. Og ved 12 måneders opfølgning var det generelle helbred og livskvaliteten i ablations-gruppen væsentligt bedre end i medicin-gruppen.

Reduktionen i AF-symptomer var numerisk større i ablations-gruppen end i medicin-gruppen, men ikke statistisk signifikant. Også komplikationsraten var sammenlignelig i de to grupper.

”Ved for første gang at bruge livskvalitet som det primære endepunkt viste vi, at ablation er mere effektivt end antirytmisk medicin for patienter med AF, selv i en tidlig fase af sygdommen. Derfor bør livskvalitet være det primære endepunkt i fremtidige forsøg, eftersom hovedindikationen for rytmekontrol er dens forbedring,” sagde førsteforfatteren på studiet, professor Carina Blomström-Lundqvist fra Department of Medical Science, Uppsala, Sverige. Og hun tilføjede:

"Manglen på en statistisk signifikant forskel mellem behandlingsgrupperne i forhold til sygdomstilstand viser, at der er andre mekanismer i spil til forklaring af den øgede livskvalitet og færre symptomer.”

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift