Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Her kan intensiv statinbehandling ikke svare sig

Noget tyder på, at det ikke virker bedre at behandle diabetespatienter med øjensygdommen retinopati med en intensiv statinbehandling frem for med en standard behandling med statiner.

Det er japanske forskere, der nu stiller spørgsmålstegn ved effektforskellene i EMPATHY-studiet, som blev præsenteret på ESC 2017 i Barcelona forleden.

Hiroshi Itoh

Sammenhængen mellem lavere LDL-kolesterol og reduceret risiko for kardiovaskulære hændelser har de senere år stimuleret interessen for mere intensive behandlinger, hvor en bestemt dosis af lægemidlet er beregnet på et opnå et specifikt LDL-kolesterol niveau. Men nu siger EMPATHY-studiets førsteforfatter, professor Hiroshi Itoh fra Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan, at ”denne tilgang er kontroversiel på grund af utilstrækkelig evidens”.

Primære endepunkt blev ikke nået

EMPATHY2-forsøget fokuserede på at forhindre en første hjertekar-hændelse hos patienter med diabetisk øjensygdom, retinopati, som er en følge af diabetes med særlig stor risiko for kardiovaskulære hændelser. Det er det første studie, der ser på effekten af ​​intensiv kontra standard statinbehandling i denne højrisiko-population.

Forsøget omfattede 5042 patienter med hyperkolesterolæmi, diabetisk retinopati og ingen historie med sygdomme i kranspulsårene fra 772 hospitaler og klinikker over hele Japan.

Patienterne blev randomiseret til enten den intensive behandling eller standard statinbehandling i max fem et halvt år. Målet for den første gruppe var et LDL-kolesterol under 70 mg/dL og for den anden 100-120 (standardbehandlingen).

Det primære endepunkt var at opnå færre hjertekarhændelser eller død som følge heraf. Men det lykkedes ikke i tilstrækkelig grad med den intensive behandling. Dog viste det sig, at den form for behandling væsentligt reducerede hjerneblødninger i denne patientgruppe. Forklaringen på, at man ikke nåede målet, er, at den faktiske forskel i LDL-kolesterol niveau mellem de to grupper var mindre end planlagt, ifølge professor Itoh.

Brug for yderligere studier

Forskerne foretog derefter analyser af undergrupper af patienter, der opnåede deres LDL-kolesterolmål. Og her viste det sig, at det primære endepunkt var signifikant reduceret ved intensiv statinbaseret lipidsænkning.

"Vores subanalysevurderinger tyder på, at det er meget vigtigt for højrisikopatienter at nå et LDL-kolesterol på mindre end 70 mg/dL," siger professor Itoh og understreger, at der nu er brug for yderligere studier for at bekræfte nytten af dette resultat, og i så fald finde ud af, hvordan man får omsat det til praksis.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift