Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Apixaban mere sikkert end warfarin til AF-patienter

Patienter med atrieflimren (AF), der får kardioversion, har især færre strokes, hvis de får apixaban (Eliquis) frem for warfarin. Der er dog ikke den store forskel på de to præparater ift. blødninger.

Sådan lyder resultatet af EMANATE-studiet, som forleden blev fremlagt på ESC 2017 i Barcelona i Spanien.

Patienter, der skal igennem kardioversion, får normalt haparin/warfarin for at reducere risikoen for stroke. Målet med EMANATE var derfor at se på antallet af slagtilfælde og blødninger, når man bruger NOAK-midlet apixaban frem for standardbehandlingen. Studiet inkluderede 1.500 AF-patienter, der blev randomiseret til behandling med de to forskellige præparater. Og forskerne så derefter på forekomsten af slagtilfælde, blodpropper, død, større og mindre blødninger i de to grupper. Her viste det sig, at der var færre strokes blandt dem, der fik apixaban. Således var der blandt forsøgspersonerne ingen tilfælde af slagtilfælde, mens der i gruppen på warfarin var seks tilfælde. Mht. blødninger og blodpropper var der ingen forskel var på de to grupper. I gruppen på apixaban var der to dødsfald, mens der var et enkelt i warfarin-gruppen.

De amerikanske forskere bag studiet sagde efter præsentationen, at de forventede, at studiets resultater vil blive brugt i klinisk praksis.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift