Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjertebehandlingen er af høj kvalitet

De hjerteindgreb, der bliver foretaget på landets hjertecentre, er samlet set fortsat af høj og ensartet kvalitet. 

Det fremgår af årsberetningen fra Dansk Hjerteregister, der overvåger behandlingen af patienter med hjerteklapsygdom og forsnævring i kranspulsårerne. Og man kan også læse, at alle landets 14 hjertehospitaler lever op til de fastsatte krav – hvilket blandt andet vil sige, at risikoen for at dø inden for 30 dage efter en bypassoperation eller en hjerteklapoperation fortsat er lille, og at der ikke er sket større ændringer i dødeligheden inden for de seneste tre år. 

En hjerteoperation indebærer risiko for komplikationer, og Dansk Hjerteregister vurderer årligt i sin årsberetning kvaliteten af indgreb ud fra en række indikatorer, som er fastsat af hjertespecialister. Det er eksempelvis dødelighed, komplikationsrater, og om centrene lever op til den fastsatte standard for røntgenstråledosis. 

 Om kort tid udsender Dansk Hjerteregister en rapport, der sætter fokus på hospitalernes anvendelse af CT- scanninger af hjertet.  

 

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift