Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Advarsel

JFile: :læs: Kan ikke åbne fil: http://medicinsktidsskrift.dk/index.php?option=com_obrss&task=feed&id=2:medicinrodet&format=feed&Itemid=497

JFile: :læs: Kan ikke åbne fil: http://sundhedspolitisktidsskrift.dk/index.php?option=com_obrss&task=feed&id=2:medicinrodet&format=feed&Itemid=319

JFile: :læs: Kan ikke åbne fil: http://onkologisktidsskrift.dk/index.php?option=com_obrss&task=feed&id=2:medicinrodet&format=feed&Itemid=486

JFile: :læs: Kan ikke åbne fil: http://mstidsskrift.dk/index.php?option=com_obrss&task=feed&id=2:medicinrodet&format=feed&Itemid=273

JFile: :læs: Kan ikke åbne fil: http://haematologisktidsskrift.dk/index.php?option=com_obrss&task=feed&id=2:medicinrodet&format=feed&Itemid=529

Besked

Failed loading XML...

Fagudvalg i skarpt brev til Medicinrådet: Slet vores navne i behandlingsvejledning

MEDICINRODET?

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om Medicinrådet, der skal tage stilling til om og hvordan medicin skal bruges i det danske sundhedssystem.

16 medlemmer af det tidligere RADS-fagudvalg for behandling af hyperlipidæmi har nu taget et usædvanligt og alvorligt skridt i protest mod, at medlemmernes navne bruges i en behandlingsvejledning udgivet af RADS.

De vil ikke tages til indtægt for en anbefaling af PCSK9-hæmmeren Praluent (alirocumab), da der er bedre evidens for det tilsvarende lægemiddel, Repatha (evolocumab).

Derfor har de skrevet et brev til Medicinrådet, hvori de beder om at få fjernet deres navne fra den seneste behandlingsvejledning for medicinsk behandling af hyperlipidæmi.

Behandlingsvejledningen blev offentliggjort i juni i år og rummede en anbefaling af Praluent som 1.valg af de to PCSK9-hæmmere. I vejledningen anføres til sidst ’fagudvalgets sammensætning’, som blandt andet rummer en stribe ansete kardiologer og endokrinologer. Problemet er bare, at disse ’på intet tidspunkt i dette forløb er blevet kontaktet af RADS’, som de skriver i brevet.

”Det er meget vanskeligt ikke at tage fagudvalget til indtægt for indholdet i denne lægemiddelrekommandation, hvilket mange af vores kolleger da også har gjort. Det er meget uheldigt. Derfor er det vigtigt for os at få sagt, at vi IKKE er enige i denne rekommandation og IKKE støtter det, der fremgår af behandlingsvejledningen,” siger dr. med. Søren Nielsen, overlæge på Medicinsk Endokrinologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital og en af de 16 endokrinologer og kardiologer samt enkelte kliniske farmakologer, der har underskrevet brevet.

Sagen er, at RADS i efteråret 2016 udsendte den første ’Behandlingsvejledning vedr. hyperlipidæmi’, som på det tidspunkt ikke indeholdt en lægemiddelrekommandation. Denne kom først til i juni i år, hvor en opdateret behandlingsvejledning blev udsendt – uden at fagudvalget var blevet hørt igen. Det betyder, at den nye vejledning alene forholder sig til, hvad fagudvalget udtalte i deres baggrundsnotat fra efteråret. Dermed tager den ikke højde for de afgørende forskningsresultater, som kom i foråret, og som ville have ændret lægernes holdning, hvis de ellers var blevet spurgt. Det nye studie er det såkaldte FOURIER, som blev fremlagt på den amerikanske hjertekongres i maj og viste en højsignifikant reduktion i kardiovaskulære hændelser hos patienter i behandling med evolocumab.

”Hvis vi var blevet spurgt, ville vi ikke have anbefalet Praluent som 1. valg, sådan som det fremgår af den nyeste behandlingsvejledning,” siger Søren Nielsen.

Han understreger, at Medicinrådet selvfølgelig er i sin gode ret til at prioritere Praluent, men bare ikke må gøre det i fagudvalgets navne, sådan som det er sket.

"Det er vigtigt for os at få sagt, at vi IKKE er enige i denne rekommandation og IKKE støtter det, der fremgår af behandlingsvejledningen,” siger dr. med. Søren Nielsen, overlæge på Medicinsk Endokrinologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

I brevet skriver lægerne og farmakologerne bl.a.:

”Der anføres i lægemiddelrekommandationen under afsnittet ”Er PCSK9-hæmmere ligeværdige til nye patienter, som opfylder kriterierne for behandling hermed” ikke noget svar, men man sætter alligevel alirocumab som 1. valg og nævner i lægemiddelrekommandationen ikke noget om ny evidens. De nye studier på evolocumab var tilgængelige før denne lægemiddelrekommandation var udsendt, og resultaterne påpegede at:

 • evolocumab højsignifikant reducerede den kardiovaskulære hændelsesrate i et meget stort studie
 • og at Evolucumab ikke havde neurocognitive bivirkninger.

Det er muligt, der er en klasseeffekt, men god klinisk praksis tilsiger, at man altid bruger et præparat med evidens for gavnlig effekt og ingen skadelig effekt frem for et præparat uden denne evidens. På baggrund af dette ville samtlige deltagere i fagudvalget maj 2016 (før udsendelsen af lægemiddelrekommandationerne indeholdende vores navne) formentlig have tilkendegivet, at evolocumab var 1. valg.”

Underskrivere af brevet:

 • Formand Ib Christian Klausen, overlæge, dr.med., klinisk lektor (Dansk Cardiologisk Selskab).
 • Lia Evi Bang, overlæge (Region Hovedstaden).
 • Michael Røder, overlæge, dr. med (Region Hovedstaden).
 • Pernille Corell, overlæge, ph.d. (Region Sjælland).
 • Joakim Jakob Glamann, overlæge, ph.d. (Region Sjælland).
 • Finn Lund Henriksen, overlæge, klinisk lektor (Region Syddanmark).
 • Klaus Levin, overlæge, ph.d. (Region Syddanmark).
 • Jens Uffe Brorholt- Petersen, overlæge, ph.d. (Region Midtjylland).
 • Søren Nielsen, overlæge, dr.med. (Region Midtjylland).
 • Erik Berg Schmidt, professor, overlæge, dr.med (Region Nordjylland).
 • Per Hildebrandt, praktiserende speciallæge, dr. med. (Dansk Cardiologisk selskab).
 • Tonny Studsgaard Petersen, 1. reservelæge, ph.d. (Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi).
 • Peter M. Meegaard, cand.pharm (Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse).
 • Ole Snorgaard, overlæge (Dansk Endokrinologisk Selskab).
 • Martin Bødtker Mortensen, læge, ph.d. (inviteret af formanden).
 • Anne Tybjærg Hansen, professor, overlæge, dr. med (inviteret af formanden).

 

 

Tags: Medicinrodet?

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift