Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Bedre telerehabilitering skal redde flere

Flere studier viser, at hjemmemonitorering af hjertesvigtspatienter ved hjælp af måling af blodtryk, puls og vægt ikke er tilstrækkeligt til at kortlægge symptomforværring og genindlæggelser. Derfor vil et nyt, dansk studie – Future Patient – nu undersøge, om måling af flere parametre kan forbedre overvågningen hjemmefra.

Studiet foregår på hospitalerne i Viborg og Skive samt på flere sundhedscentre i omegnen. Her vil hjertesvigtpatienter i rehabilitering i en periode få målt flere parametre som fysisk aktivitet, søvn, nattepuls, blodtryk, puls og vægt og få stillet spørgsmål om symptomer og velbefindende. Alt sammen for især at kunne identificere forværringer på et tidligere tidspunkt og dermed spare liv.

Formålet med forsøget er at undersøge, om:

  • Patienter med hjertesvigt bliver bedre til at mestre egen sygdom ved hjælp af ny teknologi
  • Data fra udstyr til måling af blodtryk, puls, vægt, skridt, søvn, vejrtrækning samt spørgsmål om udvikling af symptomer og om psykisk velbefindende kan være med til at forudsige forværring af symptomer og genindlæggelser hos patienter med hjertesvigt
  • Patienter med hjertesvigt gennem telerehabilitering oplever en mere individuel tilrettelagt rehabilitering og større sammenhæng mellem udskrivelse og rehabilitering med brug af ny teknologi
  • Patienter med hjertesvigt øger deres daglige fysiske aktivitet med brug af digital skridttæller
  • Øget indsigt i egne data til håndtering af egen sygdom øger livskvaliteten for patienter med hjertesvigt.

Studiet, der løber over et år, vil også indsamle oplysninger om forsøgspersonernes, de pårørendes og de sundheds-professionelles oplevelser og erfaringer ved at bruge telerehabiliteringsudstyr, så man kan se, om det vil effektivisere arbejdsgange og nedsætte sundhedsydelser.

Bag forsøget står Laboratoriet for Velfærdsteknologi, SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift