Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Sophie Løhde:

Der skal ske noget med det nære sundhedsvæsen

Ministeren, eksperterne og fagfolkene er enige: der skal ske ændringer med almen praksis og resten af det nære sundhedsvæsen. 

Nye praksisformer, flere forskellige faggrupper i praksisklinikkerne og gang i kvalitetsarbejdet var nogle af de muligheder, der var på tale, da omkring 100 fagfolk, politikere og patientforeninger var samlet i Den Sorte Diamant til Lægeforeningens og PLO’s konference Faglighed, kvalitet og sammenhæng i fremtidens nære sundhedsvæsen’.

Hvis man kan tage bestik af den opmærksomhed, som Sundhedsministeriet såvel som faglige organisationer og patientforeninger giver området i øjeblikket, så er der forandringer på vej i almen praksis og ’det nære sundhedsvæsen’.

Ifølge sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) er prioritering af primærsektoren løsningen på samfundets udfordringer med lægemangel og manglende sammenhæng i sundhedsvæsenet.

”Det nære sundhedsværen skal løftes helt op i toppen af den sundhedspolitiske dagsorden. Det bliver nøglen til at løse de udfordringer, vi står med,” sagde Sophie Løhde i et oplæg, hvor hun fortalte om regeringens ambitioner for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sophie Løhde fremhævede blandt andet almen praksis’ rolle i forhold til det stadig stigende antal patienter med kroniske sygdomme.

”Almen praksis skal have et større ansvar, og det betyder, at der kommer nye krav til disponeringen af ressourcer og fordeling af opgaver,” sagde ministeren.

’Der skal investeres’

Dermed er der lagt op til en debat om fordeling af ressourcer. Peter Vedsted, som er professor ved Aarhus Universitets Forskningsenhed for Almen Praksis anbefalede i sit oplæg at næste investering i sundhedsvæsenet blandt andet går til opkvalificering af alle faggrupper i primærsektoren og udvikling af nye praksisformer.

”I Danmark, som i mange andre lande stiger udgifterne til sekundær sektor og falder til primær sektoren. Det giver manglende sammenhæng og dårligere kvalitet. Investér i det nære sundhedsvæsen i steder for hospitalsvæsenet, næste gang der skal lavets en akutpakke,” sagde han.

Formand for PLO Christian Freitag kom i sit oplæg med fem løfter fra PLO. De vil arbejde for, at alle praktiserende læger og klinikker er med på projektet og er til gavn for borgere og sundhed, at der indgås tydelige og forpligtende aftaler, at der er sammenhæng mellem praktiserende lægers honorarer og ydelser og at der er praktiserende læger til alle borgere. Til gengæld for det krævede han tydelige udmeldinger og investeringer i primærsektoren fra politikerne.

Udspil på vej

I øjeblikket arbejder to udvalg, nedsat af Sundhedsministeriet, på at komme med udspil til løsninger på udfordringerne med hhv. lægemangel og manglen på sammenhæng mellem sektorerne.

Udvalget om det nære sammenhængende sundhedsvæsen, skal ifølge kommisoriet komme med forslag til bedre sammenhæng mellem sygehuse, kommuner og praksis-sektoren, kompetenceløft i det nære sundhedsvæsen, kvalitetssikring/-udvikling, og bedre digital understøttelse på tværs af sektorerne, mens det såkaldte lægedækningsudvalg skal analysere fordelingen af læger i landet og komme med anbefalinger til en bedre fordeling af lægeressourcer på tværs af landet.

Begge udvalg forventes at komme med sine udspil omkring årsskiftet.

PLO kom i september med sit indspark til udvalgenes arbejde i form af 28 konkrete forslag i udgivelsen ’På patientens vegne’, mens Lægeforeningen udgav sine ’16 forslag til et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen’ op til konferencen.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift