Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Raske over 70 år med forhøjet kolesterol har gavn af statiner

Det er en udbredt holdning i almen praksis, at personer over 70 ikke skal behandles for forhøjet LDL-kolesterol. Men et dansk studie slår nu fast, at uden behandling, så øges risikoen hos ellers raske ældre markant for at blive ramt af en blodprop i hjertet eller hjernen.

Forhøjet blodtryk i 40’erne fordobler kvinders risiko for hjerteanfald

Kvinder i begyndelsen af 40’erne med et moderat forhøjet blodtryk har dobbelt så stor risiko for at udvikle akut koronart syndrom i 50’erne sammenlignet med jævnaldrende kvinder uden forhøjet blodtryk.

Dansk vision om at komme tættere på forebyggelse af hjertestop

Danske forskere forsøger nu at give et svar på om man kan forudsige et hjertestop. Målet med deres forskning er at skabe en øget opmærksomhed om tidlige symptomer på hjertestop blandt befolkningen og sundhedspersonale og at lægge fundamentet til udvikling af prædiktionsværktøjer.

Dansk undersøgelse kortlægger store omkostninger ved fedme

Den første danske undersøgelse af sin art kortlægger, hvad fedme koster samfundsøkonomien ved at følge over en halv mio. mennesker i et interval over 16 år. Professor efterlyser mere forebyggelse.

Stamceller direkte i hjertet kan give bedre livskvalitet

Når stamceller sprøjtes direkte ind i hjertet, kan de genopbygge den del af hjertet, der ikke får blod nok på grund af forkalkninger. Det kan afhjælpe patienternes symptomer og give dem øget livskvalitet.

Vericiguat forventes godkendt til behandling af hjertesvigt

CHMP har nu udtalt sig positivt om Verquvo (vericiguat) som mulig behandling af voksne patienter med reduceret uddrivningsfraktion stabiliseret efter en nylig forværring af kronisk hjertesvigt, som kræver intravenøs diuretisk behandling.

Jardiance anbefalet mod hjertesvigt i EU

Jardiance (empagliflozin) er blevet anbefalet af EMAs komite for lægemidler til human brug (CHMP) som behandling af voksne patienter med hjertesvigt med nedsat uddrivningsfraktion.

Kultur

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Propatienter

   Redaktion

   Ledelse

   Webmaster

   Redaktion

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os

   Redaktionen

   Ledelse

    

   Webmaster

   Journalister

   • Redaktionschef
    Helle Torpegaard
    helle@medicinsketidsskrifter.dk

    Journalister

    Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
    Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
    Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Gorm Palmgren - onkologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os

    

   Topup nb

   OPEN

   Hallo