Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

PLO: Det er alvorligt

Formanden for PLO, Christian Freitag kalder det en systemfejl, når halvdelen af alle praktiserende læger viser tegn på udbrændthed og hver femte læge er utilfreds med sit arbejde.

En ny undersøgelse af praktiserende lægers arbejdsmiljø og jobtilfredshed har vist, at antallet af praktiserende læger, der er utilfredse med deres arbejde er steget markant de seneste fire år. I samme periode er antallet af praktiserende læger, der viser tegn på udbrændthed steget, så det nu er hver anden læge, der enten kan betegnes som lidende af moderat eller alvorlig udbrændthed. PLO’s formand Christian Freitag ser med alvor på den nye opgørelse. Han ser den negative udvikling i lægernes trivsel som et tegn på, at vilkårene for praktiserende læger er blevet for hårde.

”Det er så alvorligt, at det er noget, vi må forholde os til og se, hvad vi kan gøre ved. Nogle læger vil måske have gavn af luft i kalenderen og dialog med en professionel psykolog eller anden rådgivning for at komme ud af den krise, som en del af lægerne tydeligvis er i, men min konklusion er, at det her er en systemfejl. Når så mange læger er berørt, så er årsagen ikke lægens personlige livskrise eller f.eks. økonomiske problemer,” siger Christian Freitag.

Han mener, at der de senere år er gået noget galt i planlægningen af praktiserende lægers arbejde, og resultatet af undersøgelsen fortæller ham, at PLO har en opgave i at beskytte lægerne i almen praksis.

”Vi skal passe på ikke bare at hælde nye opgaver på de praktiserende læger. Vi har som organisation for de praktiserende læger et stort ansvar for at få indrettet en arbejdsdag, så vi i højere grad beskytter lægen fra hamsterhjulet og den belastning, der er forbundet med de mange komplekse patienter,” siger Christian Freitag.

Ifølge undersøgelsen er det især belastningen ved et stigende omfang af komplekse patienter og udefrakommende administrative opgaver, samt opgaver med drift af praksis, der presser lægerne. Christian Freitag har endnu ikke svar på, hvordan problemerne med de praktiserende lægers mistrivsel skal løses, men han ser det i høj grad som PLO’s ansvar.

”Vi ved ikke præcis, hvad årsagerne er. Vi må bare konstatere, at resultatet af undersøgelsen er skidt, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved,” siger Christian Freitag.

Han forventer, at der vil blive taget højde for undersøgelsen i de kommende overenskomstforhandlinger.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift