Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

PLO: Det er alvorligt

Formanden for PLO, Christian Freitag kalder det en systemfejl, når halvdelen af alle praktiserende læger viser tegn på udbrændthed og hver femte læge er utilfreds med sit arbejde.

En ny undersøgelse af praktiserende lægers arbejdsmiljø og jobtilfredshed har vist, at antallet af praktiserende læger, der er utilfredse med deres arbejde er steget markant de seneste fire år. I samme periode er antallet af praktiserende læger, der viser tegn på udbrændthed steget, så det nu er hver anden læge, der enten kan betegnes som lidende af moderat eller alvorlig udbrændthed. PLO’s formand Christian Freitag ser med alvor på den nye opgørelse. Han ser den negative udvikling i lægernes trivsel som et tegn på, at vilkårene for praktiserende læger er blevet for hårde.

”Det er så alvorligt, at det er noget, vi må forholde os til og se, hvad vi kan gøre ved. Nogle læger vil måske have gavn af luft i kalenderen og dialog med en professionel psykolog eller anden rådgivning for at komme ud af den krise, som en del af lægerne tydeligvis er i, men min konklusion er, at det her er en systemfejl. Når så mange læger er berørt, så er årsagen ikke lægens personlige livskrise eller f.eks. økonomiske problemer,” siger Christian Freitag.

Han mener, at der de senere år er gået noget galt i planlægningen af praktiserende lægers arbejde, og resultatet af undersøgelsen fortæller ham, at PLO har en opgave i at beskytte lægerne i almen praksis.

”Vi skal passe på ikke bare at hælde nye opgaver på de praktiserende læger. Vi har som organisation for de praktiserende læger et stort ansvar for at få indrettet en arbejdsdag, så vi i højere grad beskytter lægen fra hamsterhjulet og den belastning, der er forbundet med de mange komplekse patienter,” siger Christian Freitag.

Ifølge undersøgelsen er det især belastningen ved et stigende omfang af komplekse patienter og udefrakommende administrative opgaver, samt opgaver med drift af praksis, der presser lægerne. Christian Freitag har endnu ikke svar på, hvordan problemerne med de praktiserende lægers mistrivsel skal løses, men han ser det i høj grad som PLO’s ansvar.

”Vi ved ikke præcis, hvad årsagerne er. Vi må bare konstatere, at resultatet af undersøgelsen er skidt, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved,” siger Christian Freitag.

Han forventer, at der vil blive taget højde for undersøgelsen i de kommende overenskomstforhandlinger.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift