Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Hver anden praktiserende læge udbrændt

Antallet af læger, som viser tegn på udbrændthed og angiver, at de er utilfredse med deres arbejde, er steget voldsomt, viser ny undersøgelse.

Praktiserende lægers psykiske arbejdsvilkår bør få opmærksomhed i den videre udvikling af almen praksis. Det konkluderer en ny undersøgelse af praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø og jobtilfredshed, som er foretaget af Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet for PLO.

Læs også: PLO: Det er alvorligt

Undersøgelsen viser, at praktiserende læger er langt mere belastede af deres arbejde i dag, end de var for blot fire år siden. Eksempelsvis er antallet af praktiserende læger, der angiver, at de er utilfredse med deres arbejde, er steget fra seks procent til 22 procent siden 2012, og antallet af læger, der viser tegn på hhv. moderat og alvorlig udbrændthed er i samme periode steget fra 26 procent og fem procent til 38 procent og 11 procent. Det betyder, at hver anden praktiserende læge i dag viser tegn på moderat til alvorlig udbrændthed.

1730 praktiserende læger har deltaget i undersøgelsen, og de læger, der viser tegn på udbrændthed fortæller især, at de er belastede af omfanget af komplekse patienter og udefrakommende administrative opgaver, opgaver med drift af praksis og derudover risikoen for at lave fejl eller overse noget alvorligt.

Flere af disse læger angiver også, at de har fortrudt, at de blev praktiserende læger, og at det er sandsynligt, at de forlader almen praksis inden for to år. 

Undersøgelsen viser, at lægernes strategier til at håndtere arbejdspres ofte er at droppe pauserne, blive længere på arbejde, holde kortere ferier og møde på arbejde på trods af egen sygdom. Det er uhensigtsmæssigt, hvis man vil forebygge stress og arbejdsbelastning, og undersøgelsen konkluderer, at der ser ud til at være stort behov for interventioner rettet mod læger, som viser tegn på arbejdsbelastning.

 

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift