Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lægemiddel skuffer mod akillessene-betændelse

Cosentyx (secukinumab) formåede ikke at løse akillessene-betændelse hos psoriasisgigt-patienter og opnåede dermed ikke det primære endepunkt.

Det viser nye resultater fra fase-III-studie ACHILLES publiceret i det lægevidenskabelige tidsskrift Rheumatology

Resultaterne viser, at enthesitis (psoriasisgigt i senernes tilhæftning til knoglerne) forsvandt i den afficerede fod i uge 24 hos 42,2 procent af patienterne, der modtog IL-17-antistoffet secukinumab. 

Til sammenligning var forbedringen observerede blandt 31,4 procent af de placebo-behandlede kontroller. Den forskel er ikke statistisk signifikant  (OR 1,63, 95 % CI 0,87) -3.08), hvorfor det primære endepunkt ikke blev opnået, der var bestemt som fuldstændig opløsning af akillessenesenthesitis ved at bruge et enkelt ømt punkt ud af 6-punkts LEI.

Der var dog  "klinisk meningsfulde forbedringer" i de patientrapporterede resultater, herunder hæl-enthesopati aktivitet og global vurdering af sygdomsaktivitet, rapporterede forskergruppen.

Der var dog en uoverensstemmelse mellem den kliniske og billeddiagnostiske vurdering af hælenthesitis, hvor alle deltagere havde klinisk enthesitis og lokalt aflæst positiv MR, men kun 56 procent var MR positiv for senebetændelse eller knoglemarvsødem ved central aflæsning.

Nogle af de kliniske diagnoser kan derfor have været drevet af andre smerterelaterede træk, der ikke er forårsaget af enthesitis, da entheseal-stederne også kan tjene som ømme punkter på grund af mekanisk stress eller endda fibromyalgi, bemærkede forskergruppen. 

Den efterfølgende analyse af MR med central genlæsning af det akillessenespecifikke MRI-scoringsystem for hælenthesitis (HEMRIS) viste, at 76 procent af undersøgelsespopulationen havde ikke-nul total entheseal inflammation score, og 64 procent havde ikke-nul total strukturel skadescore ved screening.

ACHILLES-studiet omfattede 204 psoriasisarthritis (PsA) eller aksial spondyloarthritis (axSpA)-patienter med klinisk hælenthesitis, såvel som MR-tegn på senebetændelse eller knoglemarvsødem, hvor standardbehandling med den højeste anbefalede dosis af ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler eller tumornekrosefaktor (TNF)-hæmmere måtte have været utilstrækkelig.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter