Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

KOL og rygestatus; jo, rygestop hjælper faktisk

Et nyt dansk observationsstudie viser, at det også for patienter med en KOL-diagnose har effekt at stoppe med at ryge. Derfor bør patienter med KOL altid opfordres til rygestop, siger forskeren bag undersøgelsen.

Nyt lægemiddel bør tilbydes til personer, der ønsker nikotinstop

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har vurderet lægemidlet Decigatan (cyticin), som kan bruges i forbindelse med rygestop eller andet nikotinophør. Vurderingen er, at Decigatan er et virksomt præparat, og at effekten står i et rimeligt forhold til prisen.

Nu kan små børn med cystisk fibrose behandles med Kaftrio

EU-Kommissionen har godkendt en udvidet indikation for behandlingen Kaftrio (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) i kombinationsbehandling med ivacaftor til behandling af børn med cystisk fibrose (CF) i alderen to til fem år, der har mindst en F508del-mutation i cystisk fibrose transmembran-konduktansregulator (CFTR)-genet.

Nyt studie giver indspark til debat om influenzavaccine til børn

Siden 2021 har Sundhedsstyrelsen anbefalet influenzavaccination af alle børn i alderen to til seks år, men vaccinen beskytter kun moderat mod influenza hos børn, viser nyt dansk studie. Man kunne med fordel have undersøgt effekten på en dansk population, før man udrullede vaccinen, mener professor og overlæge Lone Graff Stensballe.

KOL-patienters brug af inhalerede kortikosteroider falder

Ny dansk forskning viser, at patienter med KOL samlet set over en 20 årig tidsperiode fik mindre inhalerede kortikosteroider per person og i en lavere dosis. Samtidig er antallet af patienter med moderat eller svær lungebetændelse faldet. 

Webinar: 15 år med NOAK: One size doesn’t fit all

Det er nu 15 år siden, at NOAK-præparaterne ramte det danske marked, og behandlingsvejledningen for præparaternes anvendelse er netop opdateret. Derfor har Medicinske Tidsskrifter på et webinar bedt tre specialister give en faglig gennemgang af eksisterende viden om og praktisk håndtering af klinisk brug af NOAK.