Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Danmark har førertrøjen: Verdens eksperter mødes til Copenhagen Summit

“Det er vores håb, at mødet kan bidrage til, at vi får integreret et ligeværdigt samarbejde mellem hospitaler, almen praktiserende læger og kommuner.” Sådan lyder en af professor ved Institut for Folkesundhed, AU, Torsten Lauritzens ambitioner op til dette års Copenhagen Diabetes Policy Summit.

SGLT-hæmmere bliver mulig behandling til type 1-diabetes

Det undersøges i øjeblikket om SGLT-hæmmere kan godkendes til behandling af type 1-diabetes. Hvis behandlingen blåstemples, kan patienterne se frem til primære ændringer i langtidsblodsukkeret på 0,5 procent, mindre svingende blodsukkerniveauer samt et vægttab på tre-fire kilo.

Region H samler behandling af bipolar lidelse i én enhed

I Region Hovedstaden er man som de første i landet på vej til i højere grad at specialisere hospitalspsykiatrien til glæde for både patienter, behandlere og forskning. I første omgang gælder det behandlingen af patienter med bipolar lidelse, hvor dørene åbner til en ny tværgående enhed 1. juni 2019.

Børn og unge kommer hurtigere til i psykiatrien

Den gennemsnitlige ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien er siden 2010 til 2017 faldet fra 76 til 22 dage. Og det i en periode hvor antallet af patienter er steget med 48 procent.

Trintellix får udvidet anvendelse

Det amerikanske lægemiddelagentur har sagt god for en opdatering af indlægssedlen til Lundbeck og Takedas antidepressive middel, Trintellix (vortioxetin). Og firmaerne kan derfor nu skilte med midlets positive påvirkning af patienternes sexlyst.

På tide at overvægt kommer på den politiske dagsorden

Professor og overlæge Jens Meldgaard Bruun er en af arkitekterne bag etablering af regionale centre for overvægt. Han glæder sig over, at en alvorlig sundhedsudfordring endelig italesættes politisk.

Cannabisforskning skal ruste læger og patienter i medicinvalg

Hvordan påvirker cannabinoider mennesker med og uden type 2-diabetes, som samtidig har smertefulde nerveskader? Det skal nu undersøges i et forskningsprojekt, hvor målet blandt andet er at skabe ny viden om cannabis´ effekt på neuropatiske smerter, men også at give læger ny viden om cannabinoider. 

Markedsføring af nye præparater skygger uretfærdigt for lithium

Det gamle lægemiddel lithium bruges alt for lidt til langtidsbehandling ved bipolar lidelse. Dermed får patienterne i dag ikke den optimale behandling. Det mener Lars Vedel Kessing, overlæge, dr.med. ved Psykiatrisk Center København på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet.

Genvarianter af ADHD kortlagt

Uvorne unger og dårlige forældre. Sådan tænker mange, når man siger ADHD. Men nu fastslår et nyt studie, at vi alle har en rem af huden. Desuden har forskerne bag studiet for første gang identificeret nogle genetiske varianter, der øger risikoen for ADHD.

Ny terapiform mere effektiv end kognitiv terapi

Metakognitiv terapi er langt bedre til at gøre mennesker med generaliseret angst raske end almindelig kognitiv terapi. I et nyt norsk forskningsprojekt, der sammenligner de to terapiformer, blev hele 65 procent af dem i metakognitiv terapi helt raske, hvor det samme kun gjaldt 38 procent af dem i kognitiv adfærdsterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter