Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Social ulighed præger ny senfølgeklinik i Region Sjælland

Det er i høj grad personer med videregående uddannelser, som opsøger den nyetablerede klinik for senfølger efter kræft i Region Sjælland, viser statistik fra klinikkens første knap to år. Der bør sættes systematisk ind på landsplan for at løfte behandlingen på tværs af sociale skel, mener overlæge Lena Saltbæk.

Brystkræft: Et paradigmeskifte er på vej

Den traditionelle måde at give kemoterapi på kan være på vej ud i takt med, at antistoflægemiddel-konjugater (ADC’ere) vinder indpas. Forskningen på området er i rivende udvikling, og mulighederne er uendelige. Onkolog Ann Knop spår, at ADC’erne kan vende op og ned på den måde, vi i dag behandler brystkræft på.

Alt for mange læger opdager en hjernetumor for sent

En tumor på hjernen har ofte samme symptomer som stress, derfor bliver mange hjernetumorer opdaget senere end nødvendigt, og det har alvorlige konsekvenser, siger HjernetumorForeningens formand Karen Risgaard, der efterlyser, at de praktiserende læger får mere fokus på området. 

Politisk opbakning til ja/nej-klinikker på kræftområdet

Partier på begge fløje i Folketinget er forud for forhandlingerne om en politisk aftale på sundhedsområdet positivt stemte overfor at etablere såkaldte ja/nej-klinikker, der hurtigt skal kunne udrede patienter med diffuse kræftsymptomer.

Regionsformand rasende over tegnefilm

Formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau (Soc), er rasende på regionsmedlem for Venstre, Jørgen Winther (V) på grund af en tegnefilm.

Ulrich Fredberg er fortid på Regionshospitalet Silkeborg

Først kom en meget overraskende og lang pressemeddelelse med skarp kritik, trussel om fyring og navns nævnelse sent mandag aften. Og tirsdag eftermiddag kom så fyringen. Ulrich Fredberg er nu tidligere ledende overlæge på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg,

Frede Olesen om Fredberg-sagen: Ulykkelig sag med klart ledelsessvigt

Ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, får opbakning af professor ved Forskningsenheden for almen praksis ved Aarhus Universitet Frede Olesen, der mener, at det er en ’ulykkelig’ sag, som er håndteret forkert - og at der er tale om et kæmpe ledelsessvigt.