Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forxiga godkendt i EU mod kronisk nyresygdom

SGLT2-hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) er blevet godkendt i EU til behandling af kronisk nyresygdom (CKD) hos voksne med og uden type 2-diabetes (T2D).

Færre nyreproblemer med empagliflozin

ADA 2016: Empagliflozin (Jardiance) kan ikke bare reducere risikoen for hjertekarproblemer men også reducere udviklingen af nyresygdom hos diabetes-patienter med risiko for hjertekarsygdom.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo