Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Avacopan hjælper vaskulitis patienter med nyresygdom

Flere patienter med ANCA-associeret vaskulitis og nyresygdom behandlet med avacopan (Tavneos) havde en genopretning af nyrefunktionen sammenlignet med dem på steroider.

Det viser data fra en undergruppeanalyse fra fase-III studiet ADVOCATE. 

Forskellen i værdien for genvindingen af den estimeret glomerulær filtrationshastighed (eGFR) var 5,5 mL/min/ 1,73 m2 (95 % CI 1,4-9,6, P<0,01) mellem dem, der fik avacopan sammenlignet med steroider over et år for patienter med en eGFR under 60 mL/min/1,73 m2 med eller uden urinabnormiteter ved baseline.

"Dette studie viste klinisk effekt i form af vedvarende remission. Ved nyreresponset så vi tidligere fald i proteinuri, hæmaturi og MCP-1 på tværs af disse programmer og bedre genopretning af eGFR i fase-III-forsøget, som blev fremhævet for dem med mere alvorlig nyresygdom (...). Vi forventer, at denne bedre eGFR-genopretning med længerevarende opfølgning vil påvirke nyresvigt og potentielt dødelighedsrisici," sagde førsteforfatter David R. Jayne fra University of Cambridge i England, da han præsenterede studiet for American Society of Nephrology. 

Studiet inkluderede i alt 330 patienter med en inflammatorisk karsygdom, som blev randomiseret til at modtage avacopan (166) eller prednison (164) i et 52-ugers forløb. Avacopan-gruppen fik 30 mg to gange dagligt sammen med enten fire ugers rituximab eller cyclophosphamid efterfulgt af azathioprin. Placebogruppen modtog samme baggrundbehandling samt 60 mg dagligt prednison nedtrappet til nul efter 21 uger.

Omkring 80 procent af den samlede kohorte havde en vis grad af nyrepåvirkning ved baseline, og den gennemsnitlige eGFR var 53 ml/min/1,73 m2. Mere end 60 procent var på intravenøs rituximab (Rituxan), og omkring en tredjedel var på intravenøs cyclophosphamid.

Stor forbedring i stadie fire

Forskergruppen observerede især forbedringer blandt patienter med kronisk nyresygdom i stadium 4 (eGFR < 30 ml/min) ved baseline, hvor gruppen, der modtog avacopan, havde en gennemsnitlig stigning på 13,7 sammenlignet med 8,2 ml/min/1,73 m2 blandt prednisongruppen i uge 52 (P<0,01).
I alt forbedrede 26 (50 procent) i avacopan-gruppen (n=52) forbedrede et trin og tre (5,8 procent) forbedrede to trin sammenlignet med prednisongruppen (n=48), hvor 21 (44 procent) forbedrede et trin og en (2,1 procent) forbedrede to trin (p=0,32). 

Derudover viser resultaterne også, at avacopan var forbundet med hurtigere reduktioner i proteinuri og hæmaturi. Inden for de første fire ugers behandling oplevede dem, der fik avacopan, en forbedring på 40 procent i urinalbumin-til-kreatinin-forholdet, mens dem, der fik prednison, ikke så nogen ændring.

Forskergruppen mener, at de lovende resultater af avacopan i studiet åbner op for mange spørgsmål om fremtidens behandlingsregimer, hvor det potentielt kan forventes, at nogle patienter kan blive fri for steroider på sigt. 

Avacopan, der fungerer som en oral C5a-receptorhæmmer, har i dag en indikation som en supplerende behandling for voksne patienter med svær ANCA-associeret vaskulitis i kombination med standardbehandling inklusive glukokortikoider. 

Tidligere studier, som FDA’s godkendelse er baseret på, har dog fundet, at avacopan ikke var bedre end prednison med hensyn til at opnå remission i uge 26 med vedvarende remission i uge 52. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter