-først med nyheder om ny medicin

Skilsmisse er forbundet med højere inflammation blandt mænd

Når mænd bliver skilt eller bor alene i mange år, stiger risikoen for et dårligt helbred og tidlig død. Nu kobler et nyt dansk studie også en øget risiko for inflammation i kroppen hos mænd sammen med skilsmisse og brud.

Det danske studie er det første af sin slags, der har undersøgt effekterne ved at bo alene i en kortere og længere periode samt at opleve et eller flere brud som skilsmisse.

Studiets fund er med til at understrege, hvor vigtige sociale relationer er for særligt mænds sundhed, forklarer professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab Rikke Lund, der er hovedforfatter på studiet.

“At bo alene i mere end seks år og have to eller flere partnerbrud øger risikoen for signifikant forhøjet inflammation hos mænd, men ikke hos kvinder. Det er interessant og lader til, at mænd i sådanne situationer er særligt sårbare for at blive isoleret eller alene, end kvinder som måske har et større netværk eller i højere grad rækker ud,” siger hun.

I studiet fulgte forskerne 4.835 midaldrende danske mænd og kvinder ved hjælp af registerdata, spørgeskemaer og blodprøver for inflammation over en mere end 20-årig periode. Inflammationsniveauet blev målt i 2009-2011, da deltagerne var mellem 50 og 60 år gamle og blev grupperet alt efter, hvor mange brud de havde oplevet i form af skilsmisse eller ophør af samlivsforhold. 

Studiet er netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift Journal of Epidemiology & Community Health.

Jo flere brud, desto højere CRP-niveau

Den største stigning i inflammationsniveauet fandt sted i den gruppe af mænd, der havde oplevet flest brud (to eller flere). Denne gruppe havde et inflammationsniveau, der var 17 procent højere sammenlignet med referencegruppen af mænd, der ikke havde oplevet brud eller levet alene under et år.

Tilsvarende fund var gældende for mænd, der havde boet alene i længst tid (syv år eller mere), der havde et inflammationsniveau defineret ved CRP og IL-6-niveauer, der var 12 procent højere end referencegruppen.

Det kan derfor være værd at kigge på, hvordan midaldrende mænd strukturer deres boligformer og gentænke, hvordan man bor, så man ikke ender isoleret for at afbøde de negative helbredskonsekvenser, peger Rikke Lund på.

“Det kunne være fordelagtigt både mentalt og sundhedsmæssigt for mændene at sikre, at det sociale netværk ikke falder fra hinanden ved brud, som man skal tage ganske alvorligt. Det er selvfølgelig meget forskelligt fra mand til mand, men vores fund i studiet understreger, at vi bør tage vores leveform og den måde, vi strukturerer vores boligformer på, alvorligt,” siger hun og fortsætter:

“Det kunne være, at seniorbofællesskaber, hvor det er nemmere at mødes tilfældigt eller boligområder, hvor både unge og ældre bor kunne være med til at undgå, at de midaldrende mænd i mindre grad ender i en slags isolerede tilstand.”

Rikke Lund understreger samtidig, at brud eller at leve alene i et par år ikke i sig selv udgør en risikofaktor, men at det på længere sigt kan have negative konsekvenser. 

Det er velkendt, at mænds boligform og sociale netværk spiller en rolle i deres helbred, hvor tidligere studier har påvist, at mænd har en forhøjet risiko for tidlig død, hjerte-kar-sygdomme og depression ved at bo alene.