Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Anti-inflammatoriske smertestillende kan forværre betændelsestilstanden

Lægemidler som ibuprofen og naproxen kan forværre inflammationen i knæleddet hos personer med slidgigt over tid, viser ny forskning. Brugen af NSAID-midler bør derfor være et emne reumatologer tager op til diskussion, mener førsteforfatter bag undersøgelsen, Johanna Luitjens.

studiet, der inkluderede 277 deltagere med moderat til svær slidgigt og 793 raske kontroller, fandt den amerikanske forskningsgruppe, at ledbetændelsen og brusk-kvaliteten var værre ved baseline og efter fire år hos gruppen, der tog NSAID sammenlignet med kontrolgruppen.

"I denne store gruppe af deltagere var vi i stand til at vise, at der ikke var nogen beskyttende mekanismer fra NSAID til at reducere inflammation eller bremse udviklingen af slidgigt i knæleddet," sagde førsteforfatter Johanna Luitjens, der er ph.d.-studerende ved Radiologisk og Biomedicinsk Afdeling ved University of California, San Francisco, i en pressemeddelelse.

Flere mulige årsager

"Brugen af NSAID'er til deres antiinflammatoriske funktion er blevet udbredt hos patienter med slidgigt i de senere år og bør tages op igen, da en positiv indvirkning på ledbetændelse ikke kunne påvises."

Ifølge Johanna Luitjens er der flere mulige årsager til, at NSAID-brug øger synovitis. På den ene side kan den antiinflammatoriske effekt ved præparaterne muligvis ikke effektivt forhindre synovitis med progressiv degenerativ forandring, men på den anden side kan patienter, der har synovitis og tager smertestillende medicin være mere fysisk aktive på grund af smertelindringen, hvilket kan føre til forværring af betændelsen.

Johanna Luitjens understreger, at prospektive, randomiserede undersøgelser bør udføres i fremtiden for at give afgørende bevis for den antiinflammatoriske virkning af NSAID-lægemidler.

Studiet inkluderede 277 deltagere med moderat til svær slidgigt, der var på vedvarende NSAID-behandling i mindst et år mellem baseline og studiets fire års opfølgning, som blev sammenlignet 793 kontrol-deltagere, som ikke var behandlet med NSAID. Alle deltagere fik foretaget MR-scanninger af knæet ved baseline og efter fire år. 

Resultaterne blev præsenteret på Radiological Society of North America (RSNA) kongressen i slutningen af november.