Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Retentionsrater er høje ved skift fra et biosimilært middel til et andet

Når patienter med inflammatoriske reumatologiske sygdomme skiftede fra et infliximab biosimilært middel til et andet var retentionsraterne høje, viser danske real-world data. Det tyder på, at patientrelaterede faktorer snarere end lægemidlet selv er den afgørende faktor for, om patienterne fortsætter på det nye biosimilære lægemiddel.

Det er konklusionen på et nyt, dansk registerstudie (abstract #1112), der er blevet publiceret i RMD Open og blev fremlagt ved en oral abstract session på årets American College of Rheumatology’s (ACR) årsmøde afholdt i USA. 

“Biosimilære lægemidler spiller en vigtig rolle i behandlingen af patienter med gigtsygdomme, men på trods af den udbredte brug har vi stadig spørgsmål i vores klinik hver dag. (...) Randomiserede, kontrollerede forsøg og virkelige datasæt er nødvendige,” sagde ph.d.-studerende Hafsah Nabi fra Københavns Center for Artrit-forskning ved Rigshospitalet, der stod i spidsen for studiet, som også har professor og overlæge Merete Lund Hetland fra samme sted som medforfatter.

I studiet var retentionsraten for Zessly (infliximab) efter et år 83 procent for infliximab-originator naive patienter, og 92 procent for infliximab-erfarne patienter. 

Sammenlignet med den infliximab-naive gruppe var erfaring med originalen forbundet med højere retention af Zessly blandt patienter med leddegigt (HR = 0,4; 95 % CI, 0,2-0,7) og psoriasisgigt (PsA) (HR = 0,2; 95 % CI, 0,1-0,8). Tendensen blev ikke observeret blandt patienter med aksial spondylartrit (AxSpA) (HR = 0,6; 95 % CI, 0,3-1,2).

Ingen ændringer i sygdomsaktivitet

Udover retentionsrate var sygdomsaktivitet fire måneder før og fire måneder efter skiftet også et primært endepunkt. Her fandt forskerne, at ændringer i sygdomsaktiviteten var tæt på nul for flere sygdomsaktivitetsmål som DAS28, ASDAS og VAS-smertescore.

Til præsentationen bemærkede Hafsah Nabi, at patienter i den oprindelige naive-gruppe havde en tendens til at være yngre, med en kortere sygdomsvarighed og en højere baseline sygdomsaktivitet sammenlignet med infliximab-erfarne patienter.

Observationsstudiet inkluderede 1.605 personer med inflammatoriske, reumatologiske sygdomme som leddegigt (RA), psoriasisgigt (PsA) og aksial spondylartrit (AxSpA), som alle skiftede fra Inflectra (infliximab) til Zessly (infliximab). 

Den mediane sygdomsvarighed var 9 år, og 37 procent af alle patienter var i remission ifølge Clinical Disease Activity Index eller Ankylosing Spondylitis Disease Activity Scale.

Data blev trukket fra DANBIO-registeret og deltagerne blev stratificerede alt efter, om de var infliximab-originator naive (1.171) eller ej (434).