Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Nedsat lymfestrøm giver sygdomsopblussen ved lupus

De underliggende mekanismer, der kan forklare, hvorfor lupus-patienter oplever sygdomsopblussen efter soleksponering, har været hidtil ukendte. Men nu er forskere i et nyt studiet kommet et skridt videre og har fundet, at lymfeknuder er den centrale årsag.

Sammenhængen mellem sygdomsopblussen og soleksponering har været kendt i en lang årrække, men det har ikke været muligt at forklare den underliggende mekanisme. 

Indtil nu hvor et nyt studie viser, at lymfedrænage bidrager til lysfølsomhed og immunrespons i lymfeknuderne hos personer med systemisk lupus erythematosus (SLE).

Forskerne peger i studiet på, at lymfekarrene hos lupus-patienter ikke fungerer korrekt og der i stedet sker en forsinket opløsning af inflammation i huden efter soleksponering, hvilket fører til, at der sendes fejlagtige signaler til lymfeknuderne. 

Resultaterne tyder på, at lymfestrømmen fra huden til lymfeknuderne hos personer med SLE er reduceret. Det blev understreget, da forskergruppen sammenlignede hudprøver fra raske kontroller og lupus-patienter, og fandt, at prøverne fra SLE-patienter havde mere udvidede lymfekar.

Lymfedrænage kan være effektiv behandling

Udover hudprøver undersøgte forskerne også lymfestrømmen i museforsøg ved at anvende et farvestof, der blev sprøjtet ind i huden for at visualisere strømmen af ​​lymfevæske. De fandt, at der var mere farvestof tilbage i huden, når lupus-mus blev udsat for UV-stråling.

Dernæst undersøgte forskerne, om det var muligt at forbedre tilstanden ved hjælp af manuelle lymfedrænage-teknikker for at manipulere strømmen af lymfevæske hos lupus-musene.

Terapien anvendes i dag til personer med visse typer af kræft som brystkræft for at forhindre lymfødem efter kirurgisk fjernelse af lymfeknuder. Forskerholdet fandt ud af, at udførelse af lymfedrænage i musene reducerede antallet af plasmablaster og germinal center B-celler, der er kendt for at være centrale aktører ved lupus.

Forskningen tyder altså på, at øget lymfedrænage kan være en effektiv behandling for SLE lysfølsomhed og autoimmunitet. Resultaterne blev præsenteret ved dette års American College of Rheumatology’s (ACR) kongres, der blev afholdt i USA (abstract #0669).