Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Det antyder en ny undersøgelse fra Birmingham University, hvor forskerne mener, at inflammatoriske sygdomme medfører en form for ufølsomhed over for de gavnlige effekter af D-vitamin.

Et andet vigtigt resultat af undersøgelsen er, at virkningen af ​​D-vitamin på inflammatorisk sygdom ikke kan forudsiges ved anvendelse af celler fra raske individer endsige fra blodet hos patienter med inflammation, da celler fra sygdomsvævet er meget forskellige.

Ud over de kendte virkninger på skelettet er vitamin D en potent modulator af immunsystemet. Især kan D-vitamin undertrykke inflammation i forbindelse med autoimmune sygdomme som leddegigt.

Undersøgelsen er baseret på parret perifert blod og synovialvæske fra inflammerede led hos patienter med leddegigt.

"Vores nuværende forståelse for D-vitamin og reumatoid arthritis er baseret på undersøgelser af patientblod, som måske ikke virkelig repræsenterer situationen på stedet for inflammation - leddene," siger professor Martin Hewison fra University of Birminghams Institut for Metabolisme og Systemforskning.

"Vi undersøgte derfor responsen på den aktive form af D-vitamin i immunceller fra de betændte led hos patienter med leddegigt.

Sammenlignet med blod fra de samme patienter var de inflammerede leds immunceller meget mindre følsomme over for aktivt D-vitamin.

Dette synes at skyldes, at immunceller fra leddene hos leddegigtpatienter er mere optagede af betændelsen og derfor mindre tilbøjelige til at ændre sig, selvom de har allt hvad der kræves for at reagere på D-vitamin," siger Martin Hewins, der har fået undersøgelsen offentliggjort i Journal of Autoimmunity.

"Vores forskning viser, at opretholdelse af tilstrækkeligt D-vitamin kan bidrage til at forhindre udbrud af inflammatoriske sygdomme som leddegigt," understreger dr. Louisa Jeffery.

"Men for patienter, der allerede har reumatoid arthritis, er det simpelthen ikke nok at give D-vitamin. I stedet kan meget højere doser af D-vitamin være nødvendig, eller muligvis en ny behandling, der omgår eller korrigerer for immuncellernes ufølsomhed over for D-vitamin."

"Vores resultater var uventede, da vi oprindeligt troede, at celler fra det betændte led ville reagere lige så godt på D-vitamin som celler fra blodet. At de ikke gør det, har vigtige konsekvenser for, hvordan vi tænker på at bruge D-vitamin i behandlingen af inflammation.

"I modsætning til tidligere undersøgelser isolerede vi forskellige immuncelletyper fra det aktuelle sygdomssted for at bestemme, om specifikke subsæt af immunceller (specifikke T-cellegrupper) har samme følsomhed overfor D-vitamin."

Dette er den første undersøgelse af sin art, der karakteriserer virkningerne af D-vitamin i både perifert blod og betændte led hos patienter med inflammatorisk sygdom.

Universitetet håber nu at påbegynde ny forskning for at afgøre, hvorfor leddegigt fører til D-vitamin-ufølsomhed, hvordan vi kan overvinde dette, og om denne effekt ses i forbindelse med andre inflammatoriske sygdomme.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift