Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

En systematisk gennemgang af gabapentinoider (gabapentin og pregabalin) til behandling af kroniske lændesmerter viser nemlig, at de har ubetydelig effekt. Samtidig er der betydelig risiko for bivirkninger. Det viser en canadisk meta-analyse, der er offentliggjort i PLOS Medicine.

Sammenlignet med placebo viser gabapentinoider minimal forbedring af smerte. Samtidig er bivirkninger som svimmelhed, træthed, kognitiv dysfunktion og synsforstyrrelser almindelige. Derfor er der behov for store højkvalitetsforsøg af lægemidlets effekter og bivirkninger, konkluderer de canadiske forskere.

”Det er rigtigt, at der er begrænset effekt af gabapentinoider ved behandling af kroniske lændesmerter. Men det er svært at nå en entydig konklusion om effekten, da forskellige undersøgelser vil have forskellige resultater afhængigt af, hvilke patienter, der deltager i pågældende undersøgelser. Når der kan være modstridende resultater i forskellige undersøgelser, er det ofte fordi, det ikke er de samme patienter, der deltager i alle undersøgelserne. De er jo individer, og responsen kan variere fra individ til individ. Patienter med kroniske rygsmerter er en meget sammensat gruppe, og der er meget stor forskel på lændesmerter. Dermed er der også store variationer i denne patientgruppe. Det siger Thomas Peter Enggaard, overlæge, ph.d., Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet.

Andet eller tredje valg

Gabapentinoider som gabapentin og pregabalin (Lyrica) er oprindeligt udviklet til behandling af epilepsi. En del udskrives også til behandling af angst ligesom lægemidlerne anvendes til behandling af postoperative smerter. Derfor er der ingen, der ved, hvor meget af den medicin, der udskrives, der egentlig gives mod kroniske lændesmerter.

”Hvis man ser på det samlede forbrug, kan man ikke udlede, hvilke patienter, der får det på indikation af epilepsi og hvilke patienter, der får det på indikation af smerter. Så når du kigger på det samlede forbrug, har du ikke en chance for at se, hvem der får hvad på hvilken indikation,” siger Thomas Peter Enggaard.

Han mener, at gabapentinoider bør være andet eller tredje valg til lindring af kroniske lændesmerter.

”Gabapentinoider har jo nok en hvis effekt, men jeg ville aldrig tilbyde mine patienter gabapentinoider som første valg. Her vil jeg så vidt muligt vælge et mere effektivt præperat. Men der er patienter, der ikke tåler eksempelvis ibuprofen eller duloxetin, og for dem kan gabapentinoider være den bedste mulighed.

Et sikkert præparat

Valget af præparat afhænger altså af, hvad patienterne kan tåle holdt op mod en forventet effekt og forventet risiko for bivirkninger. Derfor kan gabapentinoider godt være det bedst mulige tilbud til en række patienter.

”Der er bivirkninger ved alle de lægemidler, vi anvender. De typiske bivirkninger ved gabapentinoider er træthed, svimmelhed, synsforstyrrelser, vægtøgning, mavesmerter. De samme bivirkninger ser man også ved andre og lignende lægemidler. Til gengæld er gabapentinoider jo et sikkert præparat i forhold til potentielt dødelig dosis. Dødelige forgiftninger er meget sjældne.”

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af et hold forskere fra McMaster University i Canada. Den bygger på en systematisk gennemgang og meta-analyse af randomiserede kontrollerede forsøg og har indsamlet data fra de elektroniske databaser MEDLINE, EMBASE og Cochrane. Forskerne omfattede randomiserede kontrolforsøg, der rapporterede brugen af gabapentinoider til behandling af CLBP med over tre måneders varighed hos voksne patienter.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter