Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Første JAK-hæmmer anbefalet af Medicinrådet mod leddegigt

Medicinrådet har i dag godkendt den første JAK-hæmmer, tofacitinib, til behandling af leddegigt.

Den nye behandling, der går under salgsnavnet Xeljanz, tilhører en helt ny generation af immunregulerende lægemidler – de såkaldte JAK-kinase hæmmere. Xeljanz indtages som tabletter og er et alternativ til mange af de biologiske gigtbehandlinger, der administreres som injektion.

Xeljanz virker ved at blokere for nogle af de enzymer, der menes at spille en afgørende rolle i inflammationsprocessen og beskadigelsen af leddene. Behandlingen er dermed med til at dæmpe betændelsestilstanden og den ledødelæggelse, som leddegigten er årsag til. Samtidig viser de kliniske studier, der ligger til grund for godkendelsen, at andre symptomer som fx smerter og fatigue (gigtrelateret træthed) mindskes ved behandling med det nye lægemiddel.

”De biologiske behandlinger, der er til rådighed i dag, har forbedret sygdomssituationen markant hos en lang række patienter med autoimmune sygdomme som f.eks. leddegigt. Desværre ser vi fortsat, at ca. en tredjedel af disse patienter enten ikke tåler eller ikke har vedvarende effekt af den behandling, de modtager (ca. 500 patienter om året). Det er derfor vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle nye behandlingsalternativer, og her er introduktionen af Xeljanz et vigtigt skridt på vejen,” siger Troels Reiche, medicinsk direktør i Pfizer Danmark.

Xeljanz virker ved at dæmpe de betændelseslignende reaktioner, der indtræffer, når leddegigtpatienters immunforsvar angriber kroppens egne celler.

Xeljanz er godkendt til 2. linje behandling både i kombination med methotrexat (MTX) og som monoterapi.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter