Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Onkologisk immunterapi sikker for patienter med reumatologiske sygdomme

Kun få patienter med reumatologiske sygdomme, der fik moderne cancerimmunterapi med de såkaldte immune checkpoint-hæmmere, oplevede en opblussen af deres reumatologiske sygdom eller immunrelaterede bivirkninger.

Det viser den største single-center undersøgelse fra Mayo Clinic, hvor 16 patienter med reumatologiske sygdomme - herunder leddegigt, polymyalgi rheumatica, Sjogrens syndrom og systemisk lupus erythematosus - senere blev diagnosticeret med kræft.

Efter initiering af cancerimmunterapi forekom immunrelaterede bivirkninger hos 6 patienter, og alle blev behandlet med succes. Resultaterne tyder på, at udvalgte grupper af patienter med reumatologisk sygdom sikkert kan modtage potentielt livreddende kræftbehandlinger.

"På baggrund af vores observationer bør behandling med immune checkpoint-hæmmere overvejes hos udvalgte patienter med eksisterende reumatologisk sygdom," siger seniorforfatter dr. Uma Thanarajasingam fra Mayo Clinic, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Arthritis & Rheumatology.

"Der er imidlertid et øjeblikkeligt og presserende behov for potentielle og ideelle multi-center forsøg til at studere reumatiske patienter, der fortsætter med at blive behandlet med immune checkpoint-hæmmere - både for bedre at forstå deres sikkerhedsprofil i denne alt for lidt undersøgte patientgruppe, men også for at få belyst risikofaktorer og biomarkører for udvikling af bivirkninger."

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter