Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Onkologisk immunterapi sikker for patienter med reumatologiske sygdomme

Kun få patienter med reumatologiske sygdomme, der fik moderne cancerimmunterapi med de såkaldte immune checkpoint-hæmmere, oplevede en opblussen af deres reumatologiske sygdom eller immunrelaterede bivirkninger.

Det viser den største single-center undersøgelse fra Mayo Clinic, hvor 16 patienter med reumatologiske sygdomme - herunder leddegigt, polymyalgi rheumatica, Sjogrens syndrom og systemisk lupus erythematosus - senere blev diagnosticeret med kræft.

Efter initiering af cancerimmunterapi forekom immunrelaterede bivirkninger hos 6 patienter, og alle blev behandlet med succes. Resultaterne tyder på, at udvalgte grupper af patienter med reumatologisk sygdom sikkert kan modtage potentielt livreddende kræftbehandlinger.

"På baggrund af vores observationer bør behandling med immune checkpoint-hæmmere overvejes hos udvalgte patienter med eksisterende reumatologisk sygdom," siger seniorforfatter dr. Uma Thanarajasingam fra Mayo Clinic, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Arthritis & Rheumatology.

"Der er imidlertid et øjeblikkeligt og presserende behov for potentielle og ideelle multi-center forsøg til at studere reumatiske patienter, der fortsætter med at blive behandlet med immune checkpoint-hæmmere - både for bedre at forstå deres sikkerhedsprofil i denne alt for lidt undersøgte patientgruppe, men også for at få belyst risikofaktorer og biomarkører for udvikling af bivirkninger."

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter