Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserUndersøger sammenhæng mellem gliaceller og smerteopfattelse

Det er endnu uvist, hvorfor gliaceller vågner og skaber ændringer i smerteopfattelsen hos nogle patienter, men Morten Blichfeldt-Eckhardt, der er anæstesilæge ved OUH, søger nu at komme tættere på gåden med sin forskning i sammenhængen mellem overaktive immunceller og kroniske smerter.

Nervesystemets immunceller (gliaceller,) som egentlig bør sove det meste af tiden, kan af grunde, som forskerne endnu ikke har det fulde billede af, vågne hos nogle patienter, hvor de potentielt kan skabe ændringer i smerteopfattelsen. Derfor ønsker Morten Blichfeldt-Eckhardt og forskerkollegaer at undersøge rygmarvsvæsken hos både raske mennesker og hos patienter med kroniske smerter, så man kan få en bedre forståelse for sammenhængen mellem overaktive immunceller og kroniske smerter.

Morten Blichfeldt-Eckhardt fortæller, at baggrunden for, at han ønsker at forske i området er, at der er en stor gruppe mennesker, som lider af kroniske smerter, uden at man kan se hvorfor. Forskningsprojektet handler om at skabe en større forståelse for sammenhængen mellem overaktive immunceller og kroniske smerter – hvilket måske på sigt kan danne baggrund for en behandling.

Helt konkret vil Morten Blichfeldt-Eckhardt både undersøge rygmarvsvæsken hos et større antal raske mennesker samt hos mennesker med kroniske smerter for at lede efter en sammenhæng mellem vågne gliaceller og kroniske smerter. I øjeblikket har han indsamlet rygmarvsvæske fra 45 raske mennesker og fra 80 smertepatienter. Hvis alt går efter planen, og projektet får den økonomiske støtte, der er brug for, kan der indleveres rygmarvsprøver til Statens Seruminstitut og dermed kortlægges mere viden i løbet af 2019.

Patienter med fibromyalgi har længe været genstand for debat. Skåret ind til benet kan man sige, at man grundlæggende tror på, at patienterne har smerterne eller også, tror man, at smerterne enten er indbildte eller skyldes komplicerede psykiske reaktioner. Om alle omstændighed er det vanskeligt for fibromyalgipatienter at få den hjælp og forståelse, de har brug for, fordi man i øjeblikket ikke kender fuldt ud til årsagerne til deres sygdom, mener Morten Blichfeldt-Eckhardt:

 ”Der er tale om en gruppe mennesker, som bliver meget hårdt ramt på rigtig mange planer. De mister funktionsevne, arbejdsevne, venner og de bliver ramt på deres økonomi, sociale liv og parforhold med en øget risiko for depression. Det er svært at forestille sig, at det skulle være ren indbildning," siger Morten Blichfeldt-Eckhardt.

Gliaceller er vågne

Noget af det, som forskningen skal kortlægge, er en teori om at gliaceller, der bør sove det meste af tiden, er vågne hos patienter med kroniske smerter. I 90erne blev man for alvor opmærksom på, at gliaceller er indblandet i kroppens funktioner og er involveret i en række normal-fysiologiske processer. Tidligere tilskrev man ikke gliacellerne den store betydning. Dyreforsøg tyder på, at de er involverede i en række forskellige smertetilstande og muligvis aktive ved patologiske smertetilstande. Med sin forskning vil Morten Blichfeldt-Eckhardt gerne have flere brikker til at falde på plads i forhold til sammenhængen mellem overaktive immunceller og kroniske smerter hos mennesker.

Allerede nu ved man, at når gliaceller er vågne, sender de smertesignaler til hjernen. Rygmarvens nerveceller får en øget følsomhed, og patienten oplever en række symptomer og et diffust smertebillede. Morten Blichfeldt-Eckhardt fortæller, at han hos nogle patienter ser et smertebillede, som eksempelvis starter i armen, men derefter forholdsvis hurtigt breder sig. Det kunne forklares såfremt smerterne skyldes en lokal immunbetinget proces i rygmarven, som kan brede sig," fortæller han. 

Med det sagt, er forskningsprojektet bygger på en teori, som skal undersøges yderligere, før teorien bliver til fakta, fortæller Morten Blichfeldt-Eckhardt.

En forklaring forankret i fysik vil hjælpe patienterne

Morten Blichfeldt-Eckhardt mener, at hvis der kan påvises en sammenhæng mellem overaktive immunceller og kroniske smerter, så vil det hjælpe patienterne, fordi de vil få en fysisk forklaring på deres symptomer. Noget Morten Blichfeldt-Eckhardt vil betegne som gode nyheder for patientgruppen.

Han fortæller, at industrien allerede arbejder på en medicinsk behandling af kroniske smerter, som er immunmodulerende og potentielt kan påvirke enten gliaceller eller signalstoffer fra gliaceller. Forskningsprojektet, han arbejder på, skal først og fremmest være med til at skabe en større forståelse for området, men en sekundær gevinst ved at påvise et eventuelt sammenhæng vil være, at man også kommer tættere på en mulighed for at behandle kroniske smerter.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter