Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Posttraumatisk slidgigt kan forebygges

Det er muligt at hæmme udviklingen af posttraumatisk slidgigt efter ankelskader med antioxidanter.

Det viser en ny en præklinisk amerikansk undersøgelse, der er offentliggjort i Science Translational Medicine

Ankelbrud kan medføre slidgigt allerede efter to år, hvis skaden ikke behandles hensigtsmæssigt. Slidgigten opstår, når brusken i leddet ødelægges, og det kan i værste fald føre til kronisk smerte og funktionsnedsættelse.

Men et hold forskere fra University of Iowa har fundet en metode, der forventes at ville kunne hæmme udviklingen af invaliderende slidgigt som følge af traume.

Gennem forsøg på et svin med ankelbrud har forskerne fundet to metoder til at begrænse oxidative skader i kondrocytterne (de celler, der udgør sundt bruskvæv.) Ved at behandle med antioxidanter i den akutte fase, har forskerne opdaget, at man dels kan hæmme mitokondriel metabolisme med barbitalpræparatet amobarbital, og dels har de kunnet øge antioxidanterne i kondrocytterne med N-acetylcystein (NAC).

”Vi har påvist, at den posttraumatiske slidgigt, der opstår i en ankel efter en alvorlig skade, kan bremses signifikant ved at hæmme mitokondriel metabolisme eller tilføje nøgleantioxidanter umiddelbart efter, at skaden opstår,” siger Mitchell Coleman, der professor i ortopædi og rehabilitering ved University of Iowa til amerikanske Medical Xpress.

I de amerikanske forsøg blev behandlingerne givet to gange: Umiddelbart efter skaden og igen efter en uge, og det har givet overbevisende resultater.

”Vores data tyder på, at dette kan være måden at forhindre, at patienter med akut ankelskade, udvikler posttraumatisk artritis,” siger Mitchell Coleman.

Tiden er rigtig til ny behandlingsform

Hagen Schmal, der er klinisk professor i traumatologi ved Syddansk Universitet vurderer, at forskernes resultater er interessante nok til at gå videre med at udvikle en systematisk behandling af ankelskader med amobarbital og N-acetylcystein.

”Behandlingen af frakturer har de sidste par årtier været meget fokuseret på biomekanik. Systematisk brudbehandlingen bestod af anatomisk rekonstruktion og stabil fiksering. De sidste 20 år er man dog blevet mere og mere klar over, at bløddelene og biologien er næsten lige så afgørende, så jeg tror, at tiden nu rigtig for Traumatologi 2.0,” siger han.

Godt 10 procent lider af slidgigt, og mange udvikler det efter traume. Det kan medføre ringere livskvalitet, særligt hvis vægtbærende led som knæ eller ankel er ramt. Patienter, der i forvejen lider af posttraumatisk artritis, vil i sagens natur ikke få glæde af behandlingen, men det vil patienter med friske brud.

”Man vil kunne sænke antallet af tilfælde af slidgigt som følge af ankelbrud, ankelskader og eventuelt også skader i knæ. Umiddelbart ser jeg ingen andre ulemper end en teoretisk og meget, meget lille risiko for en infektion i leddet tilknyttet injektion,” siger Hagen Schmal.

Ifølge forskerne selv vil behandlingsformen særligt være til gavn for yngre mennesker, der får ankelskader. Unge og aktive patienter er ikke gode kandidater til operation med udskiftning af led, da denne løsning ikke holder evigt. At forebygge posttraumatisk artritis i denne gruppe er derfor særligt vigtigt.

”Det tager kun to til fire år at ødelægge et led fuldstændig. Det kan være ødelæggende for en 18-årig, der skader en ankel ved at falde ned af en stige eller dyrke sport,” siger Mitchell Coleman.

Om posttraumatisk slidgigt

Posttraumatisk artritis opstår, når brusk ødelægges i et led, og det kan føre til kronisk smerte og invaliditet. De amerikanske forskere har i deres undersøgelse fokuseret på at reducere oxidativ stress i mitochondrierne efter en skade. Mitokondrierne er en vigtig biologisk kilde til oxidanter, og under normal mitokondriell funktion produceres kun små, relativt uskadelige koncentrationer af oxidanter. Alvorlige skader fører til kraftige stigninger i mitokondriel metabolisme, og disse forøgelser resulterer i større og mere skadelige koncentrationer af oxidanter og oxidative skader, der kan bidrage til hurtig udvikling af posttraumatisk slidgigt.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter