Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forskerteam fra Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital vinder forskningspris

Et team forskere fra Aalborg Universitetshospital har vundet Dansk Reumatologisk Selskabs forskningspris.

Den vindende forskergruppe er bestående af overlæge Salome Kristensen, ph.d.-studerende Jonathan Vela, Line Uhrenholt, medicinstuderende Helene Rovsing Christensen og Cecilie Rovsing Christensen. Foruden æren vandt teamet 70.000 kroner.

Det videnskabelige selskab fandt forskerteamets arbejde spændende, men det var særligt teamets holdindsats, som var med til at gøre udslaget. Derudover var det udslagsgivende, at én af forskerne fra teamet, Salome Kristensen, har været med til at opbygge forskning helt fra bunden på reumatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. 

For at komme i betragtning til at vinde Dansk Reumatologisk Selskabs forskningspris skal man opfylde en række kriterier. Blandt andet:

  • Der skal være tale om en forskergruppe på fire – 20 personer, som bedriver aktiv forskning inden for reumatologien.
  • Gruppen skal udmærke sig på høj videnskabelig performance foruden en stærk og strategisk holdindsats.
  • Gruppen skal have publiceret mere end fire arbejder i anderkendte internationale peer reviewede tidsskrifter inden for det seneste år.

Samtlige kriterier opfyldte forskerteamet, som leverede en flot holdbåret præsentation af forskningsmaterialet på Dansk Reumatologisk Selskabs årsmøde den 20. april.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter